Sözcü Gazetesi: Eski ve Yeni Kanun Kapsamında Döküm İşlerindeki Çalışmalarım Nedeniyle Erken Emeklilik Haklarım Nelerdir?

9 Şubat 2010

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


Eski ve Yeni Kanun Kapsamında Döküm İşlerindeki Çalışmalarım Nedeniyle Erken Emeklilik Haklarım Nelerdir?


Soru: 15.04.1966 doğ. 27.07.1983’de sigortalılığa başladım. 24.06.1988-24.10.1998 tarihleri arasında ağır döküm sanayisinde çalıştım. 2007-2008 Eylül yılları arasında başka bir ağır döküm sanayi işyerinde 395 gün çalıştım ve ondan sonra da hala devam ediyorum. Emeklilikte bu çalıştığım yılların bana faydası olur mu? Bu 12 yıllık döküm işinde çalıştığım için erken emeklilik hakkım var mı? Halil ŞAHİN/ESKİŞEHİR


Cevap: Sınırlayıcı hükmü Anayasa Mahkemesince iptal edilene kadar salt azotlu gübre ve çelik sanayi fabrika ve atölyelerindeki çelik, demir ve tunç döküm işlerinde bilfiil çalışanlar ilave sigortalılık hakkından yararlanabiliyordu. 1988-98 arasındaki işyeriniz azotlu gübre ve şeker sanayi fabrika ve atölyelerindeki döküm işyerleri olmadığı ve Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümeyeceğinden 1988-1998 arası için ilave sigortalılık süresinden yararlanamazsınız. İlave sigortalılık uygulanan 2007-2008 arasındaki 395 günlük SSK kapsamındaki döküm çalışmanız 01.10.2008 sonrasındaki döküm sürelerinizle birleşecek. Sigorta başlangıcınızla SSK’dan emeklilik için 47 yaşına tabi olduğunuzdan emeklilik tarihiniz 06.01.2013’tür. 01.10.2008 önce ve sonrasındaki döküm işlerindeki çalışmalarınızdan fiili hizmet zammı almanız için bu kapsamdaki toplam çalışmanızın en az 3 bin 600 gün olması gerekiyor. Döküm işleri hem eski itibari hizmet süreleri (506/ek 5.madde) hem de yeni fiili hzimet zammı süreleri (5510/40.madde) kapsamında olduğundan 395 günlük önceki çalışmanız bu 3 bin 600 günün hesabında göz önüne alınacak ise de 3 bin 600 günü doldurmaya kalmadan yani döküm işlerinin emekliliğinize faydası olamadan zaten emekli olacaksınız.
Soru: 02.01.1962 doğ. 07.07.1977‘de sigortalılığa başlayarak 2 bin 221 gün prim ödedim. 1989 – 2000 arasında 11 yıl 5 ay 21 gün Bağ-Kur sigortalısı oldum. Kasım 2006’dan Temmuz 2009’a kadar isteğe bağlı SSK sigortalısı oldum. 2009 Ekim’den itibaren SSK sigortalısı olarak çalışmaya başladığıma göre ne zaman emekli olabilirim? Salih AYGÜN


Cevap: Sigortalılığa 09.09.1976 – 23.05.1979 arasında başladığınızdan SSK’dan 44 yaş ve 5 bin günle emekli olma hakkına sahipsiniz. 25 yıl da dâhil olmak üzere üç şartı da sağlamışsınız. Ancak son yedi yılda SSK ağırlığını sağlayıp SSK’nın emeklilik koşullarına tabi olmak amacıyla 2011 Nisan ayı sonuna kadar SSK’lı olarak çalışırsanız 30.04.2011 günü emeklilik dilekçenizi verebilirsiniz.
Soru: 01.08.1963 doğ. 01.12.1990’da başlayan SSK sigortalılığımda 3 bin 340 günüm bulunuyor. 31.01.1992’de yaptığım doğumdan sonraki iki yıl içinde 23 ay boşluğum var. 04.02.1997’de yaptığım ikinci doğumdan sonraki iki yılda da yaklaşık dokuz ay kadar boşluğum var. Doğum borçlanması yapabilir miyim? Nasıl emekli olabilirim? Zuhal ÇAKIR


Cevap: 24.05.1990-23.05.1991 arasındaki sigortalılık başlangıcınızla SSK’dan emeklilik için 47 yaş ve 5 bin 450 güne tabisiniz. Yaş ve 20 yıl koşullarını tamamladığınızdan doğum borçlanması da yaparak 5 bin 450 günü doldurduğunuzda SSK’lı olarak emekli olabilirsiniz.


YARIN: 15 Yıl Önce Memuriyetten Ayrıldım, İsteğe Bağlı Emekli Sandığı’na Kesenek Ödeyebilir miyim?