Sözcü Gazetesi: Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası) Alan Sigortalının Sigortalılığının Sona Ermesi Hali

4 Nisan 2010

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası) Alan Sigortalının Sigortalılığının Sona Ermesi Hali


Soru: Rahatsızlığım nedeniyle bir süredir raporluyum. Son raporumun süresi bitmeden iş sözleşmemin feshedileceğini öğrendim. Bu durumda son aldığım raporun fesihten sonraki kısmının rapor parasını alabilecek miyim? Erkan AYDIN


Cevap: Sigortalının, geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde sigortalılığının herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde o istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği almaya devam edebilirsiniz. Ayrıca belirtmeliyim ki hastalığınızın kendi kastınızdan veya derli toplu olmayan yaşayışınızdan yahut içkiye düşkünlüğünüzden doğması ve bu nedenle devamsızlığınızın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi hali hariç olmak üzere işvereninizin hastalığınıza dayanarak iş sözleşmenizi bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin o işyerindeki çalışma sürenize göre saptanacak bildirim sürenizi (6 aydan azsa 2 hafta; 6-18 ay arasındaysa 4 hafta; 18-36 ay arasındaysa 6 hafta; 36 aydan fazlaysa 8 hafta) altı hafta aşmasından sonra doğar.
Soru: 24.06.1960 doğ. 11.02.1998’de Bağ-Kur sigortalısı oldum ve halen devam ediyorum. Bağ-Kur’dan ve SSK’dan emeklilik alternatiflerim nelerdir? Askerlik borçlanması yapmalı mıyım? Recep ÇIKI/KONYA


Cevap: 01.10.1999’daki hizmet ve yaş durumunuza göre en erken Bağ-Kur’dan 58 yaşını doldurduğunuzda (24.06.2018’de) yaştan emekli olabilirsiniz. Bunun için Bağ-Kur sigortalılığınızı 11.02.2013’e kadar sürdürmeniz yeterlidir. Bundan sonra Bağ-Kur kaydınızı yöntemince kapatır ve en az bin 260 gün SSK’lı olarak çalışırsanız 60 yaşını dolduracağınız 24.06.2020’de SSK’dan emekli olabilirsiniz. Hem Bağ-Kur hem de SSK yaştan emekliliğinizde askerlik borçlanmasının yararı olmaz.
Soru: 12.03.1966 doğ. 1988 sonlarında başladığım SSK sigortalılığında 240 gün çalıştıktan sonra 01.09.1989’da Bağ-Kur’lu oldum. 18 yıldan fazla süren Bağ-Kur’u kapattıktan sonra 30.09.2007’ten başlayarak 803 gündür SSK sigortalısı olduğuma göre ne zaman ve nasıl emekli olabilirim? Turgay ERDENİR


Cevap: Sigortalılık başlangıcınıza göre SSK’lılıktan emeklilik bakımından 51 yaşa tabisiniz. 2007’de başlayan SSK primlerinizi 12.03.2017 tarihine (51 yaş) kadar bin 260 güne tamamlarsanız 12.03.2017’de SSK’lılıktan emekli olabilirsiniz. 1986–1988 arasında askerliğiniz varsa borçlanıp 12.03.2016’da da emekli olabilirsiniz.
YARIN: Sigortalılığa Geç Yaşlarda ve 08.09.1999’dan Sonra Başlayanlar Hedeflerini Yeniden Değerlendirmeli