Sözcü Gazetesi: Görevlerine Son Verilen Memurlar da Emekli İkramiyesi Alabilirler – İsviçre’deki Gurbetçilerimizin Önemli Avantajı

16 Mart 2008

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


 


Görevlerine Son Verilen Memurlar da Emekli İkramiyesi Alabilirler


10.01.1962 doğumluyum. 01.03.1984 – 31.10.1997 tarihleri arasında memuriyet hizmetim bulunuyor.  Memuriyetimden önce ifa ettiğim 20 aylık askerlik hizmetimi memuriyet dönemimde borçlandım. 01.12.1997 tarihinde SSK sigortalısı oldum. Bin 413 gün prim ödemem var. Bu bilgiler çerçevesinde ne zaman emekli olabileceğim ve disiplin kurulu kararı gereği ayrıldığımdan emekli ikramiyesi alıp alamayacağım konularında bilgi verir misiniz? Erol ALPARSLAN/AFYONKARAHİSAR


 


Sayın Okurum,


Vermiş olduğunuz bilgilere göre 10.01.2009 tarihinde SSK’dan normal emekli olabilirsiniz. “Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan; asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için, aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir”


Hükmü gereği ödenen emekli, ikramiyesi almanıza Disiplin Kurulu Kararı gereği ayrılmış olmanız engel değil. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 87, 88 ve 89 uncu maddeleri “İdareten veya cezaen vazifelerine son verilenlere” de ikramiye ödeneceğini açıkça öngörüyor.


Fakat sizin Emekli Sandığı’ndan emekli ikramiyesi almanın önünde önemli bir engel var. O da şu an var olan hizmetleriniz sonucu Emekli Sandığı’ndan değil de SSK’dan emekli olacak oluşunuzdur. Çünkü son yedi yıldaki en çok prim sayınız SSK’ya ödenmiş durumda.


 


SSK’ya Kısmî Borçlanma Yapabilirsiniz


24.12.2002 tarihinde başladığım sigortalılık yaşamımda 601 gün SSK,  390 gün isteğe bağlı sigortalı olarak, 600 gün askerlik borçlanması ile birlikte toplam bin 591 günüm var. Yurtdışı borçlanması dilekçeme gerektiği kadar diye belirtmeme rağmen 17.01.2007 tarihi itibariyle SSK tarafından 3765 gün x 3,5 = 13177,5 dolar borç tahakkuk ettirilmiştir. Tahminime göre en erken 01.01.2014 tarihinde emekli olabileceğim.  Yaştan emekliliğim ise 3 bin 600 günle 58 yaşımda mümkün olacak. 01.01.2014 tarihinde zaten 58 yaşında oluyorum. Tahakkuk edilen miktarın tamamını ödediğimde toplam 5 bin 356 günüm olacak. Yaştan emekli olabilmem için 2 bin 9 gün borçlanmam yetecekken ve yapılan tahakkuka göre ödeme yaparsam bin 756 gün ihtiyacımdan fazla bir ödeme yapmış olacağım. Şimdi ne yapmam gerekir? Dava mı açmam gerekir?   Fazlı ALACA


 


Sayın Okurum,


Yapmanız gereken, meramınızı anlatan bir dilekçeyle size yeten süre kadar döviz karşılığını yatıracağınızı bildirmek, bildirdiğiniz süreyi ödemek ve geriye yaslanarak keyfinize bakmaktır. Tıpkı askerlik borçlanması gibi dilekçenizde belirteceğiniz, size yetecek kadar miktardaki süreyi ödeyeceksiniz ve SSK da bu süreyi hanenize yazacak. Böylelikle 2 bin 9 gün ilavesiyle toplamda 3 bin 600 güne sahip olacaksınız. Doğum tarihinizi belirtmediğiniz için emeklilik bilgileriniz hakkında yorum yapamıyorum.


3201 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca yurtdışı hizmet sürelerinin kısmen borçlanılmasının emekliliğe yeterli olduğu durumlarda, bu imkân çerçevesinde, sürelerin tümünün borçlanılması gerekmiyor ve yüksek tutarlarda borçlanma primi ödenmesinin önüne geçilebiliyor.


 


Okur Sorularına Kısa Cevaplar


Bayram ÇERMİK – 1964 doğumlu, 01.09.1986 tarihinde işe başlamış ve halen devam eden, 1986 öncesi yerine getirdiği 18 aylık askerliğini borçlanmış bir sigortalı olarak 48 yaşını dolduracağınız 2012 yılında en az 5 bin 225 günle emekli olabilirsiniz.


Dilek UYAR – SSK’da da Bağ-Kur’da da dul aylıkları aylık alan çocuk varsa %50 olarak, aylık alan çocuk yoksa %75 oranında bağlanır. Bağ-Kur aylıklarının SSK aylıklarına nazaran genel olarak daha düşük olarak bağlanacağından dul aylıklarında da bu nedenle bir farklılık olabilir.


İrfan DEDE – 1959 doğumlu, 1982 ilk sigortalılık girişli 3 bin 650 günü olan bir sigortalı olarak şayet doğum gününüz 23.05.1959 ve öncesindeyse 59 yaşını dolduracağınız 2018 yılında, 24.05.1959 ve sonrasındaysa 60 yaşını dolduracağınız 2019 yılında kısmî emekli olabilirsiniz.


Kadir KALAYCI – 01.01.1957 doğumlu, 15.10.1976 sigorta başlangıç tarihiyle 2 yıl SSK’ya prim ödemiş, 27.04.1998 tarihinden itibaren isteğe bağlı Bağ-Kur’a başlangıç yapmış ve halen ödemeye devam eden bir sigortalı olarak 20 aylık askerlik borçlanması yaparsanız daha erken emekli olursunuz. Bağ-Kur’dan askerlik borçlanmanızı yaparsanız 57 yaşında, yapmazsanız 58 yaşında emekli olursunuz.


 


İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI


 


İsviçre’deki Gurbetçilerimizin Önemli Avantajı


Ben 01.01.1959 doğumluyum. 18 sene İsviçre’de çalışmışlığım var. 12 seneden beride Türkiye’de işveren olarak çalıştım. Altı aydan beri de tek olarak iş hayatıma devam ediyorum. Türkiye’de Bağ-Kur’a ödeme yaptım. Şimdi İsviçre’deki hakkımı isteyeceğim ama ben Bağ-Kur’dan değil SSK’dan emekli olmak istiyorum. İsviçre’den bu hizmetlerimi nasıl getirebilirim? Nasıl SSK’dan emekli olabilirim? Serpil DOĞAN


 


Sayın Okurum,


 


Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, İsviçre’yi kesin olarak terk eden vatandaşımız olarak talebiniz üzerine, İsviçre’de sigortalı oldukları sürece İsviçre Yaşlılık-Ölüm (AHV) sigortasına ödenen sigorta primleri, işçi ve işveren payları ile birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmektedir.


İsviçre’yi terk etmiş bulunduğunuza göre İsviçre’de iken yaşlılık-ölüm (AHV) ve malûliyet (IV) sigortası yardımlarından da yararlanmamışsanız, SSK Sigorta/Sigorta İl Müdürlüklerine müracaat ederek prim transferi talebinde bulunabilirsiniz.


 


Prim transferi için;  • İsviçre Sosyal Sigorta Kartı (AHV – Versicherungsausweis)

  • Sigortalı hizmet sürelerinin ve kasasının tamamını gösteren belge (Gesamt -Kontoauszug)

  • Pasaportun 1.2.3.sayfaları (künye bölümü)

  • Nüfus Müdürlüğünce düzenlenmiş ve tüm aile fertlerini gösteriri Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ( Nüfus Müdürlüğünden temin edilecek)

  • Türkiye’de hizmetinizin bulunduğuna ilişkin belgeleri ibraz etmeniz veya sigorta sicil, bağ numaralarını, bildirmeniz zorunludur.

Bağ-Kur’dan değil de SSK’dan emekli olmak istiyorsanız, Bağ-Kur sigortalısı olmanızı gerektiren faaliyetinize son verip Bağ-Kur kaydınızı kapattıktan sonra normal bir çalışan olarak SSK sigortalısı olup en az 3,5 yıl (bin 260 gün) SSK’ya prim ödemeniz gerekiyor. Bu 3,5 yıllık süreçte İsviçre’deki sürelerinizi Türkiye’de SSK’da birleştireceğiniz sürelerle birleştirmek amacıyla yukarıda yordamını belirttiğim girişimde bulunabilirsiniz.


Reform Kanunu sigortalılıkları tek çatı altında birleştiriyor, ancak sigortalılık tarzlarını birleştirmiyor. Bu nedenle yani Kanun yürürlüğe girdikten sonra da 4/b sigortalısı (bugünün Bağ-Kur sigortalılığı) değil 4/a sigortalısı (Bugünün SSK sigortalılığı) kapsamında sigortalılık sürelerinizi birleştirmiş olmalısınız.