Sözcü Gazetesi: GSS Kapsamına Alınan Memurların Değişen İstirahat Raporu Esasları

18 Ocak 2010

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınan Memurların Değişen İstirahat Raporu Esasları


Emekli Sandığı İştirakçisi iken 01.10.2008’den itibaren 5510 sayılı Kanuna göre 4/c sigortalısı sayılan ve sağlık yardımı bakımından 15.01.2010’da Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınan memurların yeni dönemde istirahat raporlarını öncelikle kurum tabiplikleri ile SGK ile sözleşmeli sağlık kurumlarından almaları gerekiyor. Sözleşmesiz sağlık kurumlarından alınacak 10 gün ve daha az süreli raporlar SGK ile sözleşmeli resmi sağlık kurumu hekimi; 10 günden fazla süreli raporlarsa SGK ile sözleşmeli resmi sağlık kurumu sağlık kurulunca onaylandığı takdirde geçerli sayılacak.


İşbaşı ve kontrol muayenesi hususlarının da üzerinde belirtilmesi gereken istirahat raporlarının bir nüshası memura verilirken diğer nüshasının SGK’ya tanzim eden sağlık kuruluşunca gönderilmesi, muayene sonucu rapora gerek görülmüyorsa “Çalışabilir Kağıdı” düzenlenmesi gerekiyor.


Ayaktan muayenelerde tek hekim tarafından bir defada en fazla 10 gün rapor verilebilecek. Ancak kontrol muayenesinde gerek görüldüğü takdirde rapor 10 gün daha uzatılabilecek. Tek hekim tarafından verilebilecek raporların toplamı 40 günü geçemeyecek, 40 günü geçen raporlar ancak sağlık kurulunca verilebilecek. Bilindiği gibi daha önce tek hekim tarafından 20 güne kadar istirahat raporu verilebiliyordu.


Ülkemizle ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan yabancı ülkelerde alınmış sağlık raporları kabul edilirken, sözleşme bulunmayan yabancı ülkelerde alınmış raporların ülkemizin dış temsilciliklerinde onaylanması yeterli sayılacak.
Soru: 01.02.1956 doğ. Askerliğimden sonra 01.12.1987’den itibaren 15 yıl Bağ-Kur sigortalısı oldum. Askerliğimi borçlansam ve borçlanmasam ne zaman emekli olabilirim? Emre ÖZTÜRK


Cevap: 01.10.1999’da 55 yaşını doldurmanıza kalan süre 10 yıldan fazla olduğundan askerliğinizi borçlansanız da borçlanmasanız da Bağ-Kur’dan 15 yılla yaştan emeklilik tarihiniz 58 yaşını dolduracağınız 01.02.2014’tür.
Soru: 23.05.1955 doğumlu annemin 1991’de başladığı 705 günlük SSK sigortalılığından sonra 1996’da başlayan 13 yıl 6 ay 22 günlük Bağ-Kur sigortalılığı var. Annem Bağ-Kur’dan ne zaman yaştan emekli olabilir? C.MERMER


Cevap: 01.10.1999 itibariyle Bağ-Kur’dan yaştan emeklilik için gereken 5 bin 400 günü doldurmasına kalan süre 10 yıldan fazla olduğu için anneniz 56 yaşını dolduracağı 23.05.2011’de emekli olabilir.


Soru: 20.01.1961 doğ. İlk defa askerliğimden önce 29.06.1987’de sigortalı oldum ve toplam 6 bin 229 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim? Remzi K.


Cevap: Sigortalılığa 1987’de başladığınızdan SSK’dan emeklilik için 50 yaşına ve 5 bin 375 güne tabisiniz. Gün tamam olduğuna göre 2011’de 50 yaşını, 29.06.2012’de 25 yılı doldurup emekli olabilirsiniz.


YARIN: Bundan Sonra Ne Kadar Prim Ödersem Ne Kadar Aylığım Olur?