Sözcü Gazetesi: Hizmet Yıpranması Yaştan Düşülür mü? – Kamudan İş Alan Müteahhit İşverenlerin Kesin Teminatlarının İadesinde Taksitlendirme Geldi

14 Mart 2010

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


Hizmet Yıpranması Yaştan Düşülür mü?


Soru: 16.12.1969 doğ. 18 aylık askerliğimden sonra 15.08.1992’den başlayarak TSK personeli oldum. Askerliğimi de borçlandığıma göre ne zaman emekli olabilirim? Hizmet yıpranması tabi olunan yaştan düşülür mü? Atilla AKBAŞ


Cevap: Hizmet yıpranması yani fiili hizmet zammı (FHZ) süresinin tabi olunan yaştan düşülmesi E.S.’dan emekli olmanıza bağlıdır. SSK’dan yahut Bağ-Kur’dan emekli olursanız FHZ süreleriniz güne ve sigortalılık süresine sayılsa da tabi olunan yaştan yapılacak indirime konu edilmez. 23.05.2002’de 25 yılı tamamlamanıza kalan süreye göre E.S.’dan emeklilik için 51 yaşına tabisiniz. Ancak E.S.’dan emekli olursanız bu yaş haddinden fiilî hizmet sürelerinize yapılan zam kadar indirim yapılarak aynı zamanda yaştan da düşüleceğinden örneğin 15.08.2011’e kadar görev yaparsanız 16.04.2016’da; 15.08.2012’ye kadar çalışırsanız 46 yaşını dolduracağınız 16.12.2015’te; 15.04.2015’e kadar (dahil) görev yaparsanız bu tarihte emekli olabilirsiniz.
Kamudan İş Alan Müteahhit İşverenlerin Kesin Teminatlarının İadesinde Taksitlendirme Geldi


Kamu Kurumlarından ihale alan müteahhit işverenler işlerini tamamlasalar bile SGK’ya olan para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı gibi borçlarını ödemeden kesin teminatları kurumlarda tutuluyor, SGK’nın alacaklarını kuruma bildirim tarihinden başlayarak 15 gün sonra paraya çevrilerek SGK hesabına yatırılıyordu. 13.03.2010 günlü RG’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kurumlar kesin teminatlarının iadesinde kesin teminatın paraya çevrilerek SGK’ya yatırılması hususunu 15 gün değil bir ay bekletecekler. Bir ay dolana kadar işveren bir defaya mahsus olmak üzere 6183 sayılı Kanunun 48.maddesine göre 36 aya kadar tecil ve taksitlendirme yaptırabilecek. Taksitlendirme bozulduğunda yine SGK’nın kuruma bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde teminatın yine paraya çevrilerek SGK hesabına yatırılması gerekiyor. İşverenlerin kamu kurumları nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hakedişleri üzerinde işçi ücreti alacakları dışındaki her türlü devir ve temlik SGK alacaklarının karşılanmasından sonra geçerli olacak.
Soru: 02.12.1972 doğ. 03.09.1990’da başladığım SSK sigortalılığında 67 günü 18 yaşından önce olmak üzere toplam 5 bin 318 gün çalıştıktan sonra 01.01.2009’dan itibaren şahıs şirketinden dolayı Bağ-Kur sigortalısı oldum. Askerliğimi henüz borçlanmadım. SSK ve Bağ-Kur’dan emeklilik tarihlerim nedir? SSK’dan emekli olmak için işyerimi en geç ne zaman devretmeliyim? Ne zaman prim ödemeyi kesmeliyim? Şükrü BAL


Cevap: Sigortalılık başlangıcınız 1990’da olduğundan SSK’dan emeklilik için 52 yaş ve 5 bin 525 güne tabisiniz. Yani Bağ-Kur kaydınızı şirketinizi devretmek suretiyle şimdi veya en geç Mayıs 2012’de kapattıktan sonra 02.12.2024’te 4/a sigortalılığından (SSK’lılıktan) emekli olabilirsiniz. 01.06.2002’deki hizmet durumunuza göre Bağ-Kur’dan emeklilik bakımından askerliğinizi borçlanarak 53 yaş borçlanmadan 54 yaşına tabisiniz. Sizin durumunuza göre SSK’lılıktan emeklilik daha avantajlı bulunuyor.
Soru: 01.01.1966 doğ. Sigortalılığa ilk defa 01.01.1984’te başladım. 1986-87’de yerine getirdiğim askerliğimi borçlanacak olursam sigortalılığa giriş tarihim öne gelir mi? Hangi şartlarla emekli olabilirim? Ali ALTUN/BALIKESİR


Cevap: Sigortalılığa başladıktan sonra yaptığınız askerliği borçlanmanız sigortalılık başlangıcınızı geri çekmez. 1984’teki sigortalılık başlangıcınızla SSK’dan emeklilik için 48 yaşını dolduracağınız 01.01.2014’e kadar 5 bin 225 günü tamamlamanız gerekir. Gün sayınızı o tarihe kadar tamamlayamazsanız askerlik borçlanması yapmanız yerinde olur.
YARIN: SSK’dan Bağlanan Emekli Aylığım Doğru Hesaplanmış mı?