Sözcü Gazetesi: İşçilikten Memurluğa Geçişlerde Kıdem Tazminatı/İkramiye Çatışkıları

16 Nisan 2010

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


İşçilikten Memurluğa Geçişlerde Kıdem Tazminatı/İkramiye Çatışkıları


Soru: İşçiyken aynı kurumda memur olanların kıdem tazminatı hakkı var mı? Bu durumdaki kişiler için kıdem tazminatı ve ikramiye durumları nasıl olur? Ali ÇARDAK


Cevap: Aynı kurum içinde işçilikten memurluğa geçişte kıdem tazminatı hakkı bulunmuyor. Zira kıdem tazminatı hakkı doğması için muhakkak sözleşmenin feshi gerekiyor ve fesih halinde de kurum ile kişi ayrışmış oluyor, aynı kurumda memur olarak devamının önü de tıkanmış oluyor. Fesih, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi sona erdiren bir işlem olup statü değişikliği bu anlama gelmediği için kıdem tazminatının ödenmesini gerektirmiyor. İşçi SSK’lılığa (4/a sigortalılığına), memur E.S. iştirakçiliğine (4/c sigortalılığına) tabi olup işçilikten memuriyete geçtikten sonra 3,5 yıl veya daha fazla çalışma durumunda kişi E.S.’dan emekliliğe tabi olduğu için o kurumdan emekliliğinde de kamudaki tüm çalışma süresi karşılığında emekli ikramiyesine hak kazanıyor. Ancak işçilik süresinin emekli ikramiyesi kapsamında değerlendirilebilmesi için akdin kıdem tazminatı hakkını kaybedecek biçimde feshedilmemiş olması yani örneğin istifa etmiş olmaması şart bulunuyor. Zaten E.S. da ilgili kuruma bu durumu ve kıdem tazminatına müstehak durumda olup olmadığını soruyor. Bu noktada çalışanlar için iki önemli hak kaybı söz konusu oluyor. İlki son ücret üzerinden ödenmesi gereken kıdem tazminatının özellikle de kamudaki işçiler için memur emekli ikramiyesinden yüksek olması, ikincisi ise kıdem tazminatında süre bakımından üst sınır bulunmamasına karşın emekli ikramiyesinde 30 yıl sınırının bulunmasıdır. Örneğin 20 yıllık işçilikten sonra 20 yıl da memuriyet yapan bir personel 40 yıl yerine 30 yıl ikramiye alabiliyor.
Soru: 14.04.1964 doğ. 01.01.1981’de başladığım SSK sigortalılığında 9 bin 319 günüm olduğuna göre ne zaman emekli olabilirim? Mustafa İREZ


Cevap: Sigortalılığa 1981’de başladığınızdan SSK’dan emeklilik bakımından 46 yaş ve 5 bin 75 güne tabisiniz. Gün ve 25 yıl daha önce yaş da 14.04.2010’da tamam olduğundan dilediğiniz gün emekli olabilirsiniz.
Soru: 30.10.1955 doğ. 01.08.1995 – 01.04.2006 arasında 10 yıl 8 ay Tarım Bağ-Kur sigortalısıydım. 16.07.2007’den beri SSK sigortalısı olarak çalışmaktayım. SSK’dan normal veya yaş haddinden ne zaman emekli olurum? İsmail ARSLAN/ÇORUM


Cevap: Askerliğinizi borçlanırsanız 24.11.1992-23.05.1994 arasına çekilecek başlangıcınız sayesinde ve SSK prim sayınızı bin 260’a yükseltmek koşuluyla toplamda 5 bin 675 günle normal emekli olabilirsiniz. 2007’de başladığınız SSK gün sayınızı bin 260 güne ulaştırırsanız askerliğinizi borçlanmasanız bile 58 yaşını dolduracağınız 30.10.2013’te yaştan emekli olabilirsiniz.
YARIN: Doğum Borçlanmasında Sözcü’nüz Olduk, Kıvançlıyız