Sözcü Gazetesi-İşveren-İşçinin Yıllık İzni Kaça Bölünebilir?–Bu Soruyu Daha Önce Sormalıydınız

12 Aralık 2007

İşçinin Yıllık İzni Kaça Bölünebilir?


Bir şirkette insan kaynakları şefiyim. Yıllık izinle ilgili birkaç sorum olacak. Bunlardan biri işçinin yıllık ücretli izni çok kaça bölünebilir? Kanunda üçe bölünebilir yazıyor. Ama örneğin 20 günlük izin üçe bölünebilir mi? Bir de şirketimizde 10 yıl çalıştıktan sonra emekli olan ve sonra da tekrar işe başlayan işçimiz var. Bu işçinin izin süresini hesaplarken emeklilik öncesi sürelerini dikkate alacak mıyız? İsmi mahfuz – İSTANBUL


 


Yıllık İznin Bir Bölümünün 10 Gün olması Yeter


İznin hakkında gerek ulusal ve gerekse uluslararası çalışma hayatına dair düzenlemelerde uygulamasıyla ilgili kurallar konmuş bulunmakta.


Yıllık Ücretli İznin uygulanmasında, izin sürelerinin, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebileceği belirtilmiş bulunuyor. Yıllık izin süresinin en çok üçe bölünebileceğine, ancak bir bölümünün 10 günden az olamayacağına ilişkin kanuni ifade hiçbir bir bölümünün 10 günden az olamayacağı anlamına gelmiyor. En az bir bölümünün 10 günden az olmaması yasal gerekliliğin yerine getirildiği anlamını taşır. Zira buradaki amaç işçinin en az bir defa ardı ardına 10 gün istirahat ederek tam dinlenmesini sağlamaktır.  Bir bölümünün 10 gün olması halinde 20 günlük senelik iznin bile örneğin 10+5+5 şeklinde yahut 10+7+3 şeklinde üçe bölünmesi mümkün olabilir.


 


Emekli Olduktan Sonra Çalışan İşçinin İzin Kıdemi Sıfırdan Başlar


Yaşlılık aylığı sahibi iken yeniden çalışmaya başlayan işçilerin yıllık ücretli izin yönünden kıdemleri sıfırlanarak emeklilik öncesi çalışma süreleri nazara alınmadan hesaplanır. Zira yaşlılık aylığı alan işçi kıdem tazminatını da almış olacağından, bu durumun kıdemini sıfırlamış olduğu kabul edilir. Keza yine bu işçinin ilk yıllık ücretli iznine hak kazanması için asgarî bir yıl çalışması gerekecektir.


Kanunda ve yönetmelikte açık olarak yer almayan bu hususa Yargıtay da “Emekli olup, kıdem tazminatı aldıktan sonra işyerinde çalışmasını sürdüren işçinin işyerinden ikinci ayrılışında kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin hesabında kıdem tazminatını aldığı önceki süreleri dikkate alınmaz” hükmünü haiz kararıyla açıklık getirmektedir. (Yargıtay 9H. 1991/415 E., 1991/8352 K., )


 


İzin Kayıtları Mutlaka Tutulmalı


Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu gereği işveren olarak işyerinizde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorunda olduğunuzu da anımsatmak isterim.


 


 


 


Bu Soruyu Daha Önce Sormalıydınız


20.10.1962 doğumluyum. Askerlik öncesi SSK’lı 318 günlük çalışmışlığım var. SSK giriş tarihim 15.11.1980. 1982-1984 yılları arasında askerlik yaptım. 02. 01.1986 tarihinde de Bağ-kur girişimim oldu. Bilfiil 18 yıl 10 ay 28 gün Bağ-Kur hizmetim var. Bağ-Kur’u terk ederek 2004 yılı 12. ayı itibarı ile SSK’ya dönüş yaptım. Şuanda SSK’ya prim ödemekteyim. Bağ-Kur hizmetimi SSK’ya aktardım. Hangi tarihte emekli olacağım? Süleyman ARPA / SAMSUN


 


Sayın Okurum,


15.11.1980 Sigortalılık başlangıcınızla SSK’dan emeklilik için 5000 gün ve 45 yaşa tabisiniz. 25 yıl sigortalılık koşulunu doldurmuşsunuz. SSK ve Bağ-kur’dan toplam 8176 güne sahip olup 45 yaşı da 20.10.2007 tarihinde doldurmuşsunuz. Şayet Bağ-kur sigortalılığınızı 7 ay daha önce kapatıp SSK’ya prim ödemeye 7 ay daha evvel başlamış olsaydınız şimdi SSK’dan emekli hakkına sahip durumda olduğunuzu söyleyebilirdim. Şu anda SSK’nın emeklilik şartlarını doldurmuşsunuz, sorun SSK’dan emekliliğe tabi olma hakkını henüz  sağlamadığınızdan kaynaklanıyor. Hizmet Birleştirme Kanunu gereğince ikinci SSK sigortalılığı döneminize dair 1050 günü 1260 güne tamamladığınızda, yani 7 ay daha prim ödediğinizde SSK’dan emekli olacaksınız.