Sözcü Gazetesi-İşverenler İçin Çalışma Hayatı: Arife Günü İş Gelmeyen İşçinin İş Kanunu Karşısındaki Durumu

11 Şubat 2008

Arife Günü İş Gelmeyen İşçinin İş Kanunu Karşısındaki Durumu

Arife günü işe gelmeyen işçinin o güne ilişkin gündeliği nasıl hesaplanır? Muhsin ŞANLI

Sayın Okurum,
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile arife gününün bulunduğu bayramlar saptanmıştır. Buna göre sadece Ramazan ve Kurban Bayramının bir gün öncesi ile tek ulusal bayramımız olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın bir gün öncesi arifedir. Arife olmasının anlamı 29 Ekim günü kutlanan Bayramın 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlamasıdır. Diğer milli bayramlarımızın arifesinde ise tatil başlamaz.

4857 sayılı İş Kanunumuzun 47 nci maddesi uyarınca, İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmesi gerekiyor.

Bu durumda örneğin günde 9 saat (08.00 – 17.00 saatleri arasında) çalışılan İş Kanunu kapsamındaki bir işyerinde arife günü işe gelmeyen işçiye gündeliği 9 saat değil 4 saat eksik ödenmelidir. Çünkü o işçinin bayramın başladığı 13.00 saatinden sonraki süreleri çalışmasa dahi alması hakkı Kanunla korunmaya alınmış durumdadır.

Zira Yargıtay bu konuya benzer bir konudaki kararında, “İş sözleşmesi 08.02.2003 cumartesi ve 10.02.2003 pazartesi arefe günleri mazeretsiz olarak işe gelmediği gerekçesi ile 1475 sayılı İş Kanunun 17/2-f maddesi gereğince feshedilmiştir. Mahkemece feshin haklı olduğu gerekçesi ile ret kararı verilmiştir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 2. maddesinin B bendi gereğince arife günü yarım gün tatildir. Böyle olunca davacının üst üste iki iş günü devamsızlık şartı gerçekleşmemiştir. Ayrıca aynı eylem nedeniyle 18.02.2003 tarihli ihtardan sonra aynı sebeple iş sözleşmesinin feshi de haklı görülemez. Bu nedenlerle davanın reddi kararı usul ve yasaya aykırıdır” diyerek işçinin bu konudaki hakkını teslim etmiştir.( Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2005/9245 K. 2005/40377)

Eşiniz En Az 6 Yıl Daha Prim Ödemeli
18.05.1978 tarihinde ilk defa Bağ-Kur sigortalısı olan eşimin bugüne kadar sadece 3 yıl 11 ay 11 günlük bir hizmeti var. 03.09.1958 doğumlu eşim nasıl emekli olabilir? İsmail AKSOY

Sayın Okurum,
Eşiniz herhangi bir işyerinde çalışan bir SSK sigortalısı olarak 2 bin 179 gün (6 yıl 19 gün) prim öderse bu sürenin sonunda SSK’dan kısmî emekli olabilir.