Sözcü Gazetesi-İşverenler İçin Çalışma Hayatı: Bağ-Kur Aylıkları Herkes İçin mi Artacak?

21 Aralık 2007

BAĞ-KUR AYLIKLARI HERKES İÇİN Mİ ARTACAK?
Gazetenizin 13.12.2007 tarihli ekonomi sayfasında Bağ-Kur emekli aylıklarının 150-200 YTL artacak diye güzel bir haberiniz var. Ben de bu haberi okuyunca sevindim. Acaba doğru mu anladım? Ben 1982 yılından Bağ-Kur’luyum ve 2005 yılında Bağ-Kur’dan 12 nci basamaktan emekliyim. Şu an 565 YTL emekli maaşı alıyorum. Haberinizde yazdığınız gibi ben de 150-200 YTL artıştan faydalanabilecek miyim? Hüseyin KOKOÇ/İSTANBUL
1. Basamaktan sonra 12 nci basamağa kadar devlet arttırıyormuş. Ben yeni çıkan yasadan faydalanabiliyor muyum? Gazi SİVRİ
Değerli Okurlarım,
Geçen haftaki müjdeli haberimiz Bağ-kur emeklilerimizde beklentiye neden olmuş. Halbuki bu haberimiz geneli kapsamıyor, sadece 2003 yılında basamak satın alıp mağdur olanlarla ilgili idi. Bu bakımdan okurlarımızdan ikisinin yukarıdaki soruları bağlamında konuyu tekrar ele almakta yarar gördük. Gerçi yüksek bedellerle basamak satın alarak 2006 yılından itibaren emekli olan basamak mağdurlarının sayıları genele göre azdı ama uğradıkları haksızlığın boyutu büyüktü. Sorunları önceki yazımızda da değindiğimiz gibi basamak satın alırken ödedikleri dağ gibi bedelin (birçoğu ev-araba satarak bu bedeli ödedi) karşılığında avuç kadar karşılık gördükleri içindi.

Kimlerin Basamağı Nasıl Artmıştı?
4956 sayılı Kanun ile 02.08.2003 tarihinde getirilen hakla “Bağ-Kur sigortalılarına üç ay içinde yazılı talepte bulunmak şartıyla, bulundukları basamakları en fazla oniki basamak yükseltebilme hakkı tanınmıştı. Basamak yükseltme primi, sigortalının talep tarihinde bulunduğu basamaktan, yükselerek intibak etmek istediği basamağa kadar her basamak için öngörülen bekleme süresindeki prim tutarına basamak yükseltme farklarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanıyordu. Bu tutar ilk taksiti talep tarihini izleyen ay başında başlayarak üçer aylık dönemlerde üç eşit taksitte alınmıştı. Sigortalı son ödemenin yapıldığı tarihi takip eden aybaşı itibariyle bu ödemenin tam olarak karşıladığı basamağa intibak ettiriliyordu.

Hem Yüksel Bedeller Ödemiş Hem de Bekletilmişlerdi
Malûllük veya ölüm aylıkları hariç olmak üzere basamak yükseltme hakkından yararlanan sigortalıların, yükseltilmiş basamaklarıyla emekli aylığı bağlanması için üç yıl beklemeleri gerekiyordu.

Sonuç Hayal Kırıklığı Olmuştu
Aylık hesaplama bu parasal emeği göz önüne almayınca “dağ fare doğurmuş” basamak farkı ödeyen 30 milyar TL -40 milyar TL gibi farklar ödeyen sigortalılar, beklediklerinin çok altında bir aylıkla karşılaşmışlardı.

Müjdemiz, Bağ-Kur’un önceleri kulaklarını tıkadığı 02.08.2003 tarihinden itibaren üç ay içinde basamak satın alma başvurusu ve ödemelerini yapan kesimin haklı şikayetlerine kulaklarını açtığını, emekli aylıklarını hesaplayan bilgisayar programında yapılacak bir değişiklikle bu haklı sızlanmalara son vermeyi kabul ettiğini haber veriyordu.

Yoksa bahsettiğim aylık artışı sadece 2003-2004 yıllarında basamak satın alan Bağ-Kur sigortalılarıyla ilgili olup, Bağ-Kur sigortalılarının geneline yayılan bir hak getirmiyordu.

Ayrıca, Gazi Sivri’nin sorusuna gelince, 1479 ve 2926 sayılı Bağ-Kur Kanunları gereğince 1 inci basamaktan başlayanların basamakları her yıl birer birer artarak 12 ye kadar gelir ve 12 den sonra kendisi dilekçe vermek şartıyla her 2 yılda bir basamak arttırılabilir. Siz konuyu yanlış anlamışsınız. Bu nedenle sizin için de değişiklik olması söz konusu değil.