Sözcü Gazetesi-İşverenler İçin Çalışma Hayatı: İş Kazası Bildirimini Artık Sadece Vizite Kâğıdı Vermekle Yerine Getirmiş Olamayacaksınız

5 Şubat 2008


İş Kazası Bildirimini Artık Sadece Vizite Kâğıdı Vermekle Yerine Getirmiş Olamayacaksınız
Bir iş kazasını bildirme olayı nedeniyle komşu işyerime çok ceza geldi. İş kazasını nasıl bildirmiş oluruz? Biz işverenler için köşenizde anlatır mısınız? Yeni Kanundan sonra bu uygulama nasıl olacak? İsa TURGUT

Sayın Okurum,
SSK sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığı’na devrine kadar iş kazası sonucu işveren tarafından düzenlenen ve iş kazası bölümünde gerekli bilgilerin yazılı olduğu vizite kâğıdı ile muayene ve tedavi için SSK sağlık tesislerine yapılan başvurularla SSK’ya iş kazası bildirimi yapılmış sayılmaktayken, 20.02.2005 tarihinden sonra SSK sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığına devredildiğinden anılan Bakanlığa bağlı sağlık tesislerine yapılmış başvurular Kuruma yapılmış başvuru olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle işverenler olarak meydana gelebilecek bir iş kazasını ayrıca SSK’ya en geç kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekiyor.
5510 sayılı Yeni Kanun ise iş kazası bildirme yükümlülüğünün işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da (SGK) en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmesini,
Yeni Kanun gereği kendisi de 4/b sigortalısı olan işverenin bizzat iş kazasına uğraması halinde ise kendisi tarafından bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde iş kazası bildirim yapmasını öngörüyor.

Bağ-Kur’dan 2005’te SSK’dan 2011’de Emekli Olabilirsiniz
Doğum 15.10.1964, SSK giriş tarihim 01.10.1981’dir. SSK’ya toplam 2 bin 660 gün prim ödedikten sonra Temmuz 1995 ayında Bağ-Kur sigortalılığına başladım ve halen de devam ediyor. Bu bilgiler ışığında hangi kurumdan nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? Suat ALKIR

Sayın Okurum,
2 bin 660 günlük (7 yıl 4 ay 20 gün) SSK döneminden sonra Temmuz 1995 ayında başlayan Bağ-Kur sigortalılığınızla Bağ-Kur’dan emeklilik için 50 yaşa tabisiniz. Yani Bağ-Kur’dan 25 yılı doldurmak şartıyla en erken 15.10.2014 tarihinde emekli olabilirsiniz. Bağ-Kur sigortalısı olmanızı gerektiren faaliyetinize son verir ve bir işyerinde çalışarak yahut isteğe bağlı SSK sigortalısı olarak 3,5 yıl (bin 260 gün) prim öderseniz, 3,5 yıllık sürenin sonunda (en erken 2011 yılında) SSK’dan emekli olabilirsiniz.