Sözcü Gazetesi-İşverenler İçin Çalışma Hayatı: İşçinin İzin Süresi Ne Zaman Artar?

16 Aralık 2007

İŞÇİNİN İZİN SÜRESİ NE ZAMAN ARTAR?


 


Devraldığımız yeni işyerinde önceki işveren işçilerinden de çalışan var. Bunların izninden yeni işveren olarak biz sorumlu muyuz? Bir de 11.01.2002 yılında işe başlayan işçi yıllık izni hangi tarihte 20 gün kullanmaya başlayacak? Tunç DEMİR


 


 


Devreden işyerinden dolayı işçinin izin hakkından yeni işveren olarak siz de sorumlusunuz. Zira yeni işyerinizde çalışan sigortalıların iş sözleşmeleri devam ediyor. Bu hakkın kullanılmasından doğacak olan borçlardan dolayı devreden işveren de iki yıl süreyle sizinle birlikte sorumlu durumda.


 


18 yaşından büyük 50 yaşından küçük işçilere verilecek yasal (en az) yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresine göre belirlenmiş durumda.
Buna göre;


   • Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,

  • Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,

  • On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden, az olamıyor.

 


İşçinin her yıla ait yıllık iznini bir sonraki yılda kullanması gerekiyor.


 


11.01.2002 tarihinde o işyerinde ilk defa işe giren bir işçi 4857 sayılı Yasaya göre yıllık izin hakkında ertelemeye neden olacak bir durumu bulunmuyorsa;


 


11.01.2002 – 10.01.2003 tarihleri arasında geçen ilk yılına ilişkin senelik iznini 11.01.2003-10.01.2004 tarihleri arasında 14 gün olarak,


11.01.2003 – 10.01.2004 tarihleri arasında geçen ikinci yılın senelik iznini 11.01.2004 – 10.01.2005 tarihleri arasında 14 gün olarak,


11.01.2004 – 10.01.2005 tarihleri arasında geçen üçüncü yılın senelik iznini 11.01.2005 – 10.01.2006 tarihleri arasında 14 gün olarak,


11.01.2005 – 10.01.2006 tarihleri arasında geçen dördüncü yılın senelik iznini 11.01.2006 – 10.01.2007 tarihleri arasında 14 gün olarak,


11.01.2006 – 10.01.2007 tarihleri arasında geçen beşinci yılın senelik iznini 11.01.2007 – 10.01.2008 tarihleri arasında 14 gün olarak,


11.01.2007 – 10.01.2008 tarihleri arasında geçen altıncı yılın senelik iznini 11.01.2008 – 10.01.2009 tarihleri arasında 20 gün olarak,


 


kullanması gerekiyor.


 


Bu arada onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle, elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamayacağını hatırlatırım.


 


Ayrıca bir yıllık süre içinde yıllık izin bakımından çalışmış gibi sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi ekleneceğinden, işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi, dolayısıyla bir sonraki iznin iktisap (kazanım) tarihinin de bu süre kadar ertelenmiş olacağı da unutulmamalı.