Sözcü Gazetesi-İşverenler İçin Çalışma Hayatı: İstifa Edene Kıdem Tazminatı Ödenmez Ama Doğum Nedeniyle İstenen Altı Ayı Geçmeyen Ücretsiz İzin Verilmeli

21 Ocak 2008

  


İstifa Edene Kıdem Tazminatı Ödenmez Ama Doğum Nedeniyle İstenen Altı Ayı Geçmeyen Ücretsiz İzin Verilmeli


Eşim Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel bir engelliler okulu işletmektedir. İki bayan öğretmenimiz yakın zamanda, hemen hemen ikisi de aynı dönemde olmak üzere doğum olayını gerçekleştirmişler ve doğum sonrası aşağıda belirttiğim durumlarla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız.


– 1. bayan personelimiz 4 aylık doğum iznini kullanıp, izin süresinin sona ermesini takip eden gün okula gelerek bir istifa dilekçesi sundu. İstifa dilekçesinde şöyle bir sebep bulunmakta ”Analık hakkı sebebiyle istifa ediyorum, kıdem tazminatımın tarafıma ödenmesini istemekteyim.”


Gerçekten böyle bir hakkı var mıdır? Bu durum için işveren olarak yasalar karşısındaki durumumuz nedir?


– 2. bayan personelimizde yine 4 aylık yasal izin süresini kullandıktan sonra şöyle bir dilekçe gönderdi ”İş Kanunu’nun 70.maddesi gereği doğum iznimi takiben 1,5 aylık ücretsiz izin kullanmak istemekteyim.”


Bu durum karşısındaki durumumuzu da öğrenmek istiyorum. Yakup KIR


 


Sayın Okurum,


Kıdem tazminatı alma hakkı mülga 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde sayılmıştır. Bu çerçevede, istifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenmez. Şayet bu kadın işçiniz “Evlendiğim için işten ayrılıyorum ve kıdem tazminatımı istiyorum” deseydi kıdem tazminatı ödemek durumundaydınız. Fakat doğum nedeniyle işçiniz işten ayrılabilirse de bu durumda kıdem tazminatı talep etme hakkı yoktur.


4857 sayılı İş Kanunumuzun (70 değil ama) 76 ncı maddesi “İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir” diyor. Yani emredici nitelik taşıyan bu hüküm gereği talep edilen bu izni vermek gerekiyor.


 


25.01.2009 Günü Emeklisiniz


Doğum tarihim 25.01.1964 ve SSK başlangıcım 13.10.1980 tarihindedir. 1210 günlük sigortalılıktan sonra 1984 yılında askere gittim. Askerden geldikten sonra 02.09.1985 tarihinde Bağ-Kur sigortalısı oldum. Bağ-Kur’a 540 gün askerlik borçlanmamı ödedim. 31.10.2005 tarihinde Bağ-Kur’u kapadım. Şu anda çalışmıyorum ve toplam 9010 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Erkan ERGİN


 


Sayın Okurum,


Vermiş olduğunuz bilgilere göre Bağ-Kur’dan normal emekli olmak için gün eksiğiniz yok ve 45 yaşa tabisiniz. Bu nedenle 45 yaşı dolduracağınız 25.01.2009 günü emeklilik dilekçenizi Bağ-Kur’a verebilirsiniz.


 


 


 


 


İstifa Edene Kıdem Tazminatı Ödenmez Ama Doğum Nedeniyle İstenen Altı Ayı Geçmeyen Ücretsiz İzin Verilmeli


Eşim Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel bir engelliler okulu işletmektedir. İki bayan öğretmenimiz yakın zamanda, hemen hemen ikisi de aynı dönemde olmak üzere doğum olayını gerçekleştirmişler ve doğum sonrası aşağıda belirttiğim durumlarla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız.


– 1. bayan personelimiz 4 aylık doğum iznini kullanıp, izin süresinin sona ermesini takip eden gün okula gelerek bir istifa dilekçesi sundu. İstifa dilekçesinde şöyle bir sebep bulunmakta ”Analık hakkı sebebiyle istifa ediyorum, kıdem tazminatımın tarafıma ödenmesini istemekteyim.”


Gerçekten böyle bir hakkı var mıdır? Bu durum için işveren olarak yasalar karşısındaki durumumuz nedir?


– 2. bayan personelimizde yine 4 aylık yasal izin süresini kullandıktan sonra şöyle bir dilekçe gönderdi ”İş Kanunu’nun 70.maddesi gereği doğum iznimi takiben 1,5 aylık ücretsiz izin kullanmak istemekteyim.”


Bu durum karşısındaki durumumuzu da öğrenmek istiyorum. Yakup KIR


 


Sayın Okurum,


Kıdem tazminatı alma hakkı mülga 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde sayılmıştır. Bu çerçevede, istifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenmez. Şayet bu kadın işçiniz “Evlendiğim için işten ayrılıyorum ve kıdem tazminatımı istiyorum” deseydi kıdem tazminatı ödemek durumundaydınız. Fakat doğum nedeniyle işçiniz işten ayrılabilirse de bu durumda kıdem tazminatı talep etme hakkı yoktur.


4857 sayılı İş Kanunumuzun (70 değil ama) 76 ncı maddesi “İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir” diyor. Yani emredici nitelik taşıyan bu hüküm gereği talep edilen bu izni vermek gerekiyor.


 


25.01.2009 Günü Emeklisiniz


Doğum tarihim 25.01.1964 ve SSK başlangıcım 13.10.1980 tarihindedir. 1210 günlük sigortalılıktan sonra 1984 yılında askere gittim. Askerden geldikten sonra 02.09.1985 tarihinde Bağ-Kur sigortalısı oldum. Bağ-Kur’a 540 gün askerlik borçlanmamı ödedim. 31.10.2005 tarihinde Bağ-Kur’u kapadım. Şu anda çalışmıyorum ve toplam 9010 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Erkan ERGİN


 


Sayın Okurum,


Vermiş olduğunuz bilgilere göre Bağ-Kur’dan normal emekli olmak için gün eksiğiniz yok ve 45 yaşa tabisiniz. Bu nedenle 45 yaşı dolduracağınız 25.01.2009 günü emeklilik dilekçenizi Bağ-Kur’a verebilirsiniz.