Sözcü Gazetesi-İşverenler İçin Çalışma Hayatı: İşyeri Defterleri Ücret ve Prime Esas Kazançları Eksiksiz Taşımalı

20 Ocak 2008

İŞYERİ DEFTERLERİ ÜCRET VE PRİME ESAS KAZANÇLARI EKSİKSİZ TAŞIMALI

İşyeri defterlerimiz usule uygun olması için hangi özellikleri taşımalı? Ali KESEN


Sayın Okurum,

İşyeri defterlerinizin usule uygun olması için gerekli ana hususları belirtmeye çalışayım:

Yasada sigortalıların çalıştıkları yerler olarak tanımlanan işyerlerinin sigortalılık açısından bir defterlerinin bulunması gerekiyor. Bu defterler işverenlerin aynı ilde veya başka illerde bulunan işyerleri için ayrı ayrı olarak düzenlenmesi gerekiyor. Bu defterlerle bunların dayanağı belgeler sigortalılar açısından çok önemli olan “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” için de dayanak oluşturuyor.

Bu defterlerin geçerli olmaları için tasdikli olmalar zorunlu bulunuyor.

Tasdik süresinden sonra tasdik ettirilen defterlerin sadece tasdikten sonraki kısımları geçerli sayılıyor.

İşçilikle ilgili giderler işlenmemişse muteber sayılmıyor. Aylık SPEK (sigorta primine esas kazanç) tutarlarının işlenmediği defterlerin işlenmeyen ayı ilgilendiren kısmı geçerli sayılmıyor.

Prime esas kazançların tespiti yapılamayacak derecede karışık ve usulsüz tutulmuş, ücret bordrosu ile makbuzlar arası uyumsuzluk gibi haller gösteren defterler de, dayanakları incelemeye sunulamayan defterler de geçersiz sayılıyor.

Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken, işletme hesabı esasına göre tutulmuş olan defterler de geçersiz sayılıyor.

Defter ve belgelerinin tümünü süresinde ibraz etmekle birlikte, yöntemine uygun olarak düzenlemeyenlere, her bir geçersizlik hali için, ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla aylık asgari ücretin yarısı tutarında,”
idari para cezası veriliyor.

Birden çok işyeri olan işverenlerin sadece bir işyerinde bulunan yukarıdaki şekilde eksik defterleri dolayısıyla SSK’ca o işverenin her bir işyeri için ayrı ayrı ceza uygulaması yapılabilmekte ise de bu tür cezalarda itiraz halinde SSK İtiraz Komisyonunca bu ceza tek işyerine mahsus kılınabiliyor. Zira SSK’nın yine kendi özelgesine dayanarak tek bir işyerinde bir kez işlenen kabahatin o işverenin tüm işyerleri sayısınca cezalandırılmasının önüne geçilebiliyor.


BAĞ-KUR’DAN 15 YILLA KISMÎ EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
01.12.1957 doğumluyum. 19.11.1980 tarihinde başladığım Bağ-Kur sigortalılığımı 3 yıl 7 ay 27 gün sonra 16.07.1984 tarihinde dilekçe verip kapattım. 2002 yılında dilekçe verip isteğe bağlı olarak tekrar açtırdım ve 5 senedir ödüyorum. İki sene askerliğimi ödesem ne zaman emekli olabilirim? Ali SEVENGİL

Sayın Okurum,
Vermiş olduğunuz bilgilere göre İsteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılığınızı yaklaşık olarak 4 yıl 4 ay kadar daha sürdürürseniz askerlik borçlanmasıyla beraber 15 yılı tamamlar ve 58 yaşınızı dolduracağınız 01.12.2015 tarihinde Bağ-Kur’dan kısmî emekli olabilirsiniz.