Sözcü Gazetesi-İşverenler İçin Çalışma Hayatı: İşyerleri İçin 2008 Yılının Rakamsal Aktörleri Belli Oldu

1 Ocak 2008

İŞYERLERİ İÇİN 2008 YILININ RAKAMSAL AKTÖRLERİ BELLİ OLDU

Sakatlık İndirim Tutarları değişti

2008 yılında hizmet akdiyle çalışanların gelir vergisi matrahlarından;
Çalışma gücünün en az % 80’ini kaybetmiş bulunan çalışanlar için birinci derece sakat olarak 600 YTL; en az % 60’ını kaybetmiş bulunan çalışanlar için ikinci derece sakat olarak 300 YTL; en az % 40’ını kaybetmiş bulunan çalışanlar için üçüncü derece sakat olarak en az 150 YTL indirilecek.

SPEK Taban ve Tavanı belirlendi

2008 yılı için uygulanacak (16 yaşından büyükler için) asgari ücretin tespit edilmesiyle, hizmet akdiyle çalışanlara 2008 yılında uygulanacak sigorta primine esas taban ve tavan ücretler belli oldu. Buna göre işçi ve işveren prim oranlarının uygulanacağı alt sınır 01.01.2008-30.06.2008 için 608,40 YTL, 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında ise 638,70 YTL olarak uygulanacak. Üst sınır ise 01.01.2008-30.06.2008 dönemi için 3954,60 YTL, 01.07.2008-31.12.2008 dönemi için ise 4151,55 YTL olarak uygulanacak.
Günlük olarak 01.01.2008-30.06.2008 için SPEK tavanı 131,82 YTL, tabanı 20,28 YTL; 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında ise SPEK tavanı 138,40 YTL, tabanı 21,29 YTL olacak.

Asgari Ücretin işverene maliyeti

2008 yılında 16 yaşından büyükler için uygulanacak Asgari Ücretin işverene maliyeti 01.01.2008-30.06.2008 için (608,40 + 118,64 (%19,5 SSK) + 12,17 (%2 işsizlik)) 739,21 YTL; 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında (638,70 + 124,55 (%19,5 SSK) + 12,77 (%2 işsizlik)) 776,02 YTL olacak.

Gelir Vergisi Tarifesi belli oldu

2008 yılında ticarî kazançlar, ziraî kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesinde esas alınan tarife yeniden belirlendi. Buna göre söz konusu gelirlerin;

7.800 YTL’ye kadarı % 15
19.800 YTL’nin 7.800 YTL’si için 1.170 YTL, fazlası % 20
44.700 YTL’nin 19.800 YTL’si için 3.570 YTL, fazlası % 27
44.700 YTL’den fazlasının 44.700 YTL’si için 10.293 YTL, fazlası % 35
olarak vergilendirilecek

Kıdem Tazminatı Tavanı belli oldu

28.12.2007 tarihli ve 26740 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.01.2008 – 30.06.2008 tarihleri arasında uygulanacak memur aylık katsayısı ve taban aylık katsayısın belirlenmesiyle aynı dönemde uygulanacak kıdem tazminatı da saptanmış oldu. Buna göre 2008 yılının ilk yarısında emekli olacak işçiler için gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tutarı 2080,83 YTL’yi geçemeyecek.