Sözcü Gazetesi-İşverenler İçin Çalışma Hayatı: Pazar Günü İşe Başlayan İşçi En Geç Ne Zamana Kadar Bildirilmeli?

18 Aralık 2007

PAZAR GÜNÜ İŞE BAŞLAYAN İŞÇİ EN GEÇ NE ZAMANA KADAR BİLDİRİLMELİ?


Turistik işyerimizde zaman zaman Pazar günü işe başlattığımız personel olabiliyor. Bunların bildirimini bir gün önce yapmak istediğimizde ise o gün tatil olduğundan yapamıyoruz. Cuma yapmaya çalışıyoruz. Turistik işyeri olduğumuz için tatillerde iş hacmimi,z daha da artıyor. Kurban Bayramı gibi uzun tatiller araya girerse tatil içerisinde işe başlayacak personeli 4-5 gün önceden mi bildirmek zorundayız? Akın YILMAZ


 


Sayın Okurum,


Sosyal Sigortalar Kanunu gereği 1999 yılından beri, çalıştırılacak işçiler için yapılması gereken bildirim, işçinin işe başlamasından en geç bir gün önce yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olarak uygulanıyor. İşverenler, çalıştıracakları kimseleri, işe başlatmadan önce örneği Kurumca hazırlanacak işe giriş bildirgeleriyle Kuruma doğrudan bildirmekle veya bu belgeleri iadeli-taahhütlü olarak göndermekle yükümlü.


 


İşçi İşe Başladıktan Sonra Bildirim Yapılabilir mi?


İnşaat işyerlerinde bildirim işçinin işe başladığı gün yapılabiliyor. Yine, yeni açılan işyerlerinde de işçiler bir ay içinde SSK’ya doğrudan verme yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirim iletilebiliyor. Bir gün önce başlayışı bildirilmeyen işçinin tespiti halinde ceza uygulanıyor. Buraya kadar doğru.


 


Tatil Sonrası Bildirim Yapılabilir mi?


Ancak işçinin işe başlayışı tatil gününe rastlarsa söz konusu bildirim tatilden sonraki ilk iş gününde yapılabiliyor. İşçinin işe başlayacağı gün dediğiniz gibi pazar olabilir, pazartesi olabilir, Ramazan ve Kurban Bayramlarının ikinci, üçüncü günleri olabilir, fark etmez. SSK 22.09.1999 tarihli genel yazısıyla bu konuyu açıklığa kavuşturduğu şekilde, uzun tatil günlerinde yahut Pazar, pazartesi günleri işe başlatacağınız işçinizi tatilden sonraki ilk iş günü bildirebilirsiniz. Ama cumartesi işe başlayacak personeli bildirmek için tatil sonrasını bekleyemezsiniz.


 


SSK’LI,TARIM BAĞ-KUR’LU VE ZORUNLU BAĞ-KUR’LULUK SÜRELERİMDEN SONRA NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?


Şu an aktif Bağ-Kur ödüyorum. 28.000 YTL ödedim. Basamak 13, doğum yılım 08.03.1954’dür. Bağ-kur başlangıcım 20.11.1993’dür. SSK 1971’de başladı, 696 gün ödendi. Tarım Bağ-kur 1990’da başladı,  11 ay 18 gün ödendi. Askerlik 600 gün ödendi. Aktif Bağ-kur 14 yıl ödendi. Bu durumda ne zaman emekli olabilirim? Özgen KAYA


 


Sayın Okurum,


Vermiş olduğunuz bilgilere göre ve şayet hizmet sürelerinizde çakışma yoksa 25 yılı doldurduğunuzda Bağ-kur’dan emekli olabilirsiniz. Zira tabi olmanız gereken 49 yaşı çoktan doldurmuşsunuz. Şu an (Aralık 2007 ayı) itibariyle 19 yıl 8 aylık sigortalı olduğunuza göre 5 yıl 4 ay daha Bağ-Kur sigortalısı olmaya devam ettiğiniz takdirde Nisan 2013 ayında emekli olabilirsiniz. Tabii o zamanki adıyla 4/b sigortalısı olarak.