Sözcü Gazetesi-İşverenler İçin Çalışma Hayatı: Reform Taşıyacağınız İşyerinizle İlgili Bildirimde Değişiklik Getiriyor

25 Aralık 2007

REFORM TAŞIYACAĞINIZ İŞYERİNİZLE İLGİLİ BİLDİRİMDE DEĞİŞİKLİK GETİRİYOR

İşyerimi bulunduğu ilçeden başka bir ilçeye nakletmeyi düşünüyorum. Bu durumda SSK’ya gerek işyeri ve gerekse işçiler için ne gibi bir bildirim yapmam gerekiyor? Yeni Kanundan sonra taşınırsam nasıl olur? Ahmet YILDIZ

Sayın Okurum,
İşyerinizin, bulunduğu ilçeden başka bir ilçeye nakletmeniz durumunda, taşınacağınız adresin ilgili olduğu sigorta müdürlüğüne işyeri bildirgesi vermeniz gerekiyor. Çünkü taşınacağınız yerdeki sigorta idaresi yeni işyerinize işyeri numarası verecek. Ayrıca o iş yerinde işçi çalıştırılacak ve sigortalı işçilerin tescilinde de işyeri numarasının büyük önemi bulunuyor. Ayrılacağınız eski adresin ilgili olduğu sigorta müdürlüğüne de taşınma tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde nakil bildirimini yazılı olarak yapmanız gerekiyor.

Nakil halinde işçiler bir gün önce bildirilmezse ceza uygulanır mı?
Çalıştırdığınız işçiler de elbette nakil olmuş olacak ve yeni işyeri numarasından bildirilmeleri gerekecek. Ancak Yargıtay Kararı ve SSK’nın 25.03.1998 tarihli ve de 16.06.2001 tarihli Genel Yazıları gereği bu sigortalılara ait işe giriş bildirgesini yasal sürede vermemesi nedeniyle idari para cezası uygulanamayacak.

Zira sigortalılar işe giriş bildirgesi verilerek tescilli durumda bulunuyorlar. Yine bu sigortalıların hizmet sözleşmeleri de kesintiye uğramayıp, yeni adresteki işyerinde işe aynen devam ediyorlar.

5510 sayılı Kanundan sonra uygulama nasıl olacak?
5510 sayılı Kanunda ise mevcut uygulamadan farklı bir yön arz ediyor. Şöyle ki, 5510 sayılı Kanun başka bir ile nakledilen işyeri için işe tescil yükümlülüğünü devam ettirirken, aynı il sınırları içinde fakat başka bir sigorta müdürlüğünün görev sahası dahilinde bir yere taşınma durumunda tescil yerine durumun bir yazı ile bildirilmesini yeterli görüyor. 5510 sayılı Kanunun iptalden önceki ve sonraki hali de “İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir” şeklindeki aynı hükmü koruyor. Bu nedenle 5510 sayılı Kanun taslağı bu şekliyle yasalaşırsa 5510 sayılı Kanun öncesi aynı ilde fakat farklı sigorta müdürlüğü sahasına nakil halinde tescil ettirmeniz gerekirken, 5510 sayılı Kanun sonrası taşınma halinde bir yazı yeterli olacak.