Sözcü Gazetesi-İşverenler İçin Çalışma Hayatı: Sağlık Nedeniyle İş Akdi Feshedilen İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Var, Fakat İhbar Tazminatı Hakkı Yoktur

13 Şubat 2008

Sağlık Nedeniyle İş Akdi Feshedilen İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Var, Fakat İhbar Tazminatı Hakkı Yoktur
İşyerimizde üst üste 30 ve 40 gün hastalığı gerekçesiyle almış olduğu istirahatlar sonucu işe gelmeyen işçimize kıdem tazminatını ödeyerek iş akdini feshettik. Ama bir de bizden ihbar tazminatı talep ediyor. Bizden böyle bir talepte bulunma hakkı var mı? Yargı yönünden bu konuda bize bir sorumluluk düşer mi? Ayrıca uzun süreli istirahatlar kıdem tazminatına dâhil edilir mi? A.Ş.

Sayın Okurum,
4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin 1. bendinin (b) alt bendinde, ” (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar” şeklinde kurala yer verilmiştir. Buna göre, davacı işçinin iş sözleşmesinin, ihbar öneli ve altı haftayı aşan istirahat raporu sebebiyle işverence anılan hüküm doğrultusunda feshedildiği sonucuna varılmalıdır. Kıdem tazminatı isteğinin kabulü yerinde olmakla birlikte, fesih nedenine göre ihbar tazminatına hak kazanılmasına olanak bulunmuyor.
Uzun süre istirahat raporu alınarak çalışılmayan sürelerin bildirim önelini altı hafta aşan bölümünün kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması doğru değildir.

Bağ-Kur’dan Normal Emekliliği de Kısmi Emekliliği de Aynı Yıl Hak Ediyorsunuz
21.03.1960 doğumluğum. 01.03.1992 tarihinden başlayan 13 günlük sigortalılık sürem var. 04.05.1992 tarihinde Bağ-Kur girişim var ve halen de ödüyorum. Askerlik borcumu da ödedim. Ne zaman emekli olabilirim? Sigortaya geçsem faydası olur mu? Ali ŞARA/DENİZLİ

Sayın Okurum,
04.05.2017 tarihine kadar Bağ-Kur’a prim ödemeye devam ederseniz 25 yılı tamamlarsa Bağ-Kur’dan emekli olabilir. Bundan sonra Bağ-Kur sigortalısı olmanızı gerektiren faaliyetinize son verirseniz 57 yaşını dolduracağınız 21.03.2017 tarihinde yine Bağ-Kur’dan kısmi emekli olabilirsiniz. Yine Bağ-Kur sigortalısı olmanızı gerektiren faaliyetinize son verip SSK sigortalısı olursanız SSK’ya bir işyerinde çalışarak en az bin 260 gün prim öderseniz 53 yaşını dolduracağınız 21.03.2013 tarihinde bu defa SSK’dan emekli olabilirsiniz.