Sözcü Gazetesi-İşverenler İçin Çalışma Hayatı: SSK Primleri Son Ödeme Tarihinin Tatile Rastlaması Halinde Tatili İzleyen İlk İşgününün İş Saati Sonuna Kadar Ödenebilir

31 Ocak 2008


SSK Primleri Son Ödeme Tarihinin Tatile Rastlaması Halinde Tatili İzleyen İlk İşgününün İş Saati Sonuna Kadar Ödenebilir
SSK’ya ödeyeceğimiz primlerin son ödeme tarihinin tatile rastlaması halinde son ödeme tarihi ne zaman olur? Muhittin DÜNDAR

506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasanın 80 inci maddesi birinci fıkrasına göre, işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primine esas tutulacak kazançları toplamı üzerinden hesaplayacağı prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemek zorunda olup, primlerin ödenmesi gereken ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde, ne yolda işlem yapılacağı 506 sayılı Yasada öngörülmemektedir.

Bu durumda yasal kural gereği Genel Hukuk kurallarına göre işlem yapılması gerektiğinden Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 162 nci ve Borçlar Kanunun 77 nci maddeleri gereğince yasal tatil olarak kabul edilen bir güne rastlayan vade, kendiliğinden bugünü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçecektir.

Bu durumda da primlerin ödenmesi gereken ayın son gününün tatile rastlaması durumunda, primlerin ödenmesi gereken süre, tatili takip eden ilk iş gününün iş saati sonuna kadardır. Bundan sonra ödenen primler yasal süresi dışında ödenmiş kabul edilir.


Önceden Başlayan ve Kesintisiz Süren Bağ-Kur Süreleri Sonradan Başlayan SSK Sürelerini Geçersiz Kılar
01.05.1989 yılında bir işyeri açtım. Bağ-Kur’a o tarihten beri kaydım var. Fakat hiçbir çalışma yapmadan işyerimi kapattım. O yıldan beri bazı firmalarda sigortalı olarak çalıştım. SSK girişim 01.01.2002’dir ve 1362 günlük primim var. Çok zaman işsiz kaldım. 01.01.2008’de tekrar iş kurdum. İnternetten yaptığım Bağ-Kur araştırmasında 18 yıl aktif Bağ-Kur’lu ve 40 milyar TL borçlu görünüyorum. Ne yapmam gerekiyor? Candan AFACANOĞLU/İZMİR

Sayın Okurum,
01.05.1989 tarihinden sonraki çalışmalarına ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler net değil. Öncelikle o tarihlerdeki vergi mükellef kayıt durumunuz, esnaf ve meslek odası sicil kayıt durumunuz önemli. SSK primlerinizin sağlığı açısından da Bağ-Kur sürelerinizin netleşmesi önemli. Çünkü sigortalılık sürenizin öncesinde cari bulunan zorunlu Bağ-Kur sigortalılığınız mevzuat gereği 2002 yılına da sarkıyorsa SSK sigortalısı olarak geçirdiğiniz süreler de tehlikeye girebilir. Bu nedenle Bağ-Kur’a başvurarak vergi kaydı, meslek odası esnaf sicili gibi belgelerle sürelerinizi netleştirin.