Sözcü Gazetesi-İşverenler İçin Çalışma Hayatı: Şubat Ayı Ücret ve SSK Primleri Bakımından Kaç Gün Çeker?

1 Şubat 2008

ŞUBAT AYI ÜCRET VE SSK PRİMLERİ BAKIMINDAN KAÇ GÜN ÇEKER?

Bir insan kaynakları sorumlusu olarak her yıl Şubat ayında gerek ücret ve gerekse SSK primi bakımından tereddütler yaşamaktayız. Bu konuyu kısaca ve başucu notumuz olacak biçimde tanımlar mısınız? Arif YAZICI

Sayın Okurum,
SSK olsun, Bağ-kur olsun, Emekli Sandığı olsun yıllık sigortalılık gün sayısı olarak 360 rakamını kabul ediyor. Bu kurumlarca aylık gün sayısı da 30 gün kabul ediliyor. Yılın 7 ayının 31, üç ayının 30, Şubat ayının da 3 yıl 28 gün bir yıl 29 gün çekmesi de bir ayın 30 gün kabulü karşısında tereddütlere neden oluyor.

Bu bakımdan söz konusu aylardan en ilginci olan Şubat ayı bu yıl 29 çekecek. Ama 29 da çekse, 28 de çekse her yıl ücret ve sigorta günü hesabında sizin de dahil olduğunuz işverenlerin tereddüdüne neden olduğu kesin.

Ücret bakımından 30 gün kabulünün sonuçları
Ücret bakımından günlük ve haftalık ücret alan personele nazaran aylık ücret alan personel için bütün aylar gibi Şubat ayı da 30 gün kabul ediliyor. Toptan karşılığının baştan belirlenmiş olduğu aylık ücret ile çalışan işçi için aynı 28, 29 gün de çekse 31 gün de çekse aynı ücret üzerinden hesap yapılması gerekiyor. Yani işyerinde, on gün ücretsiz izin alan aylık ücretli çalışan bir işçi için Şubat ayı ücret gün sayısının 30-10=20 gün olarak hesaplanması gerekiyor.

On gün ücretsiz izin alan aynı işçinin günlük ücretli (yevmiyeli işçi) olarak çalıştığı farz edilirse bu defa ücret ödenecek gün sayısı 29 gün çeken Şubat 2008 ayında 29-10=19 gün olacaktır. Ama aynı işçi bu on gün ücretsiz izni Mart 2008 ayında alırsa 31-10=21 gün olarak hesaplanması gerekiyor.

Aylık ücretle çalışanlara ilişkin olarak SSK’nın kabul ettiği bildirim şekline göre Şubat ayında 28 ya da 29 gün çalışan işçinin de, Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında 31 gün çalışan işçinin bildiriminin de 30 gün üzerinden yapılması gerekiyor.
Bu uygulamada ücret bakımından 31 gün çalışan işçinin 31 günlük yevmiyesi 30’a bölünüp, bulunan günlük yevmiye 30 ile çarpılıp, çıkan meblağa göre prim hesabı yapılması gerekiyor.

Sigorta primine esas kazancın alt sınırı asgari ücret olduğuna göre günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden hesaplanması gerekiyor. Bu defa alt sınırının altında kalan kazancı ile alt sınır arasında oluşacak farka ait sigorta primlerinin tümünü işverenin ödemesi gerekiyor.

Sigorta günü açısından ayların 30 gün kabulü
Bu konuda da öncelikle işçinin o ay işe giren-işten çıkan işçi mi olduğu yoksa sözleşmesi devam ederken istirahatlı, ücretsiz izinli v.b. mi olduğu önem taşıyor. Zira bu ayrıma göre uygulama farklı yapılıyor.

İşçi, ay içinde giren –ay içinde çıkan işçi ise nasıl hesaplanır?
Ay içinde giren ve çıkan sigortalıların Sosyal Sigortalar Kurumuna bildiriminde kıst yapılırken örneğin 12 Şubat günü işe başlayan bir sigortalının bildirimi (bu yıl Şubat ayının 29 gün olduğu göz önüne alınarak) 29-11=18 gün üzerinden yapılması gerekiyor. Aynı biçimde 31 gün çeken aylar içinde işe başlayan işçiler için de uygulanması gerekiyor. Örneğin, 18 Ocak tarihinde işe başlayan bir sigortalının gerçek çalışması 31-17=14 gün olduğu için Sosyal Sigortalar Kurumuna 14 gün olarak bildiriminin yapılması zorunlu.

Fakat işe başlayan ve çıkan işçiler için gerçek ay günü üzerinden hesap yapılırken, sözleşmesi devam eden ve bir önceki aydan devreden sigortalının ay içindeki eksik çalışması ise sigorta günü 30 gün üzerinden hesaplanıyor. Örneğin Şubat 2008 ayında tam çalışması durumunda 30 gün kazanacak olan bir sigortalının 7 gün istirahatlı olması halinde SSK’ya bildiriminin 30-7=23 gün üzerinden yapılması gerekiyor.