Sözcü Gazetesi-İşverenler İçin Çalışma Hayatı: Vergi Kaydı Olmasa Hatta Esnaf Ve Oda Sicil Kaydı Silinse Dahi İstenirse Bağ-Kur Sigortalılığı Sürdürülebilir

10 Ocak 2008

VERGİ KAYDI OLMASA HATTA ESNAF VE ODA SİCİL KAYDI SİLİNSE DAHİ İSTENİRSE BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR
Bir eczacı arkadaşım vergi mükellefiyetini kapatmasına karşın oda kaydını kapatmadığını, dolayısıyla Bağ-Kur’a prim ödemeye devam ederek sağlık da dahil olmak üzere hizmet imkanlarından da yararlanabildiğini söyledi. Ben de işim gereği vergi kaydımı kapatmayı düşündüğümden bunun doğru bir uygulama olup olmadığını, sonrasında Bağ-Kur tarafından cezalandırılıp cezalandırılmayacağımı öğrenmek istiyorum. Mükellefiyet kaydını kapatan ancak oda kaydını kapatmayan Bağ-Kur sigortalısı primlerini ödeyerek Bağ-Kur’luluğunu sürdürebilir mi? Süleyman SUNAY


Sayın Okurum,
04.10.2000 tarihinden itibaren Bağ-Kur sigortalısı olmak için artık vergi kaydı şart olup sadece vergiden muaf olanların oda ve sicil kayıtlarına göre sigortalı olabilmesi mümkün bulunuyor.
5362 sayılı Yasa meslek odası ve esnaf siciline kaydolmanın koşulları arasına vergi kaydının bulunması şartını da ilave etmiş ve aynı yasaya istinaden vergi kaydı olmadan oda ve sicil kayıtları bulunanların mevcut kayıtları 15.08.2005 tarihi itibariyle sona erdirilmişti.
Vergi kaydı olmadığı için oda ve sicil kaydına göre sigortalılığı devam eden fakat oda ve sicil kayıtları da 15.08.2005 tarihi itibariyle silindiği için Bağ-Kur sigortalılıkları tehlikeye düşen kişilere bir hak daha tanınarak bu kişilerin Bağ-Kur’a gelip yasal yükümlülüklerini yerine getireceklerine dair yazılı beyanda bulunmaları durumunda Bağ-Kur sigortalılıklarının sürdürülmesine izin verilmişti.
Yani halen bir kişinin vergi kaydı kapatıldığı gerekçesiyle oda ve sicil kayıtları silinse dahi, Bağ-Kur’a vereceği yazılı bir beyanla zorunlu Bağ-Kur sigortalılığının devam ettirmesi mümkün bulunuyor.
Siz de bugüne kadar vergi kaydı olmadan sadece meslek odası ve esnaf sicilindeki kayda göre Bağ-Kur sigortalılığının devam edebileceğinden habersiz bulunsanız dahi, şu an itibariyle Bağ-Kur’a gidip sigortalılığınızın devam etmesi isteminde bulunarak Bağ-Kur sigortalılığından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinizi devam ettirebilirsiniz.
Yani yapmanız gereken bağlı bulunduğunuz Bağ-Kur Müdürlüğüne giderek primleri ödemeniz gerektiği konusundaki matbu formu doldurmak ve güncel adres bilgilerinizle sigortalılık bilgilerinize ilişkin düzenlenmiş evrakı onaylamanızdır.