Sözcü Gazetesi: İşverenlerin İstihdama Esas Prim Teşvikinden Yararlanmasındaki Temel Unsur Olan İşçi Sayısı Neye Göre Saptanıyor?

4 Mayıs 2008

İşverenlerin İstihdama Esas Prim Teşvikinden Yararlanmasındaki Temel Unsur Olan İşçi Sayısı Neye Göre Saptanıyor?


           


Hangi İşverenler Teşvikten Yararlanma Hakkına Sahip?


31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi işverenler, 5084 sayılı Kanun kapsamındaki (49 il ve Gökçeada, Bozcaada ilçeleri) illerde, fiilen on (dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştırmaları koşuluyla, bu işyerinde çalıştırdıkları tüm sigortalılar için (topluluk sigortası ile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlardan dolayı tahakkuk ettirilen primler hariç) 2007/Mayıs ayından itibaren sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanabiliyorlar.


 


Prim Teşviki İçin İşçi Sayısı 10’dan Az Olmamalı


Bu haktan yararlanmak için işçi sayısının her ay 10 işçinin altına düşmemesi gerekiyor. 10 işçinin altına düşülen aylar için sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılamıyor.


           


Geçerli Belge Aylık Prim Belgesi


Teşvik kapsamında dikkate alınacak fiilen çalışan sigortalı sayısının tespitinde, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olup, bu belgede prim ödeme gün sayısı bulunan (çalışan) sigortalılar dikkate alınıyor. Yasal süresi içinde birden fazla aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ise, sigortalı sayısının tespitinde, bu belgelerde prim ödeme gün sayısı bulunan sigortalıların toplam sayısı dikkate alınıyor. Örneğin Elazığ ilinde 5 Mayıs 2008 tarihinde faaliyete geçen ve kurumlar vergisi mükellefi olan S. Anonim Şirketine ait işyerinde 6 sigortalı çalıştırılırken 1 Haziran’da alınan 4 işçi ile birlikte 10 işçi yapmışsa Mayıs 2008 ayında teşvikten yararlanılamazken, Hizmet Belgesinde kayıtlı bulunan 10 sigortalı için Haziran 2008 ayında teşvikten yararlanma hakkına sahip bulunuyor.


 


SGDP Ödeyenler İşçi Sayısına Dahil Stajyer ve Çıraklar Hariç


Dolayısıyla, sosyal güvenlik destek primine tabi emekli çalışanların sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınması gerekiyor. Buna karşın aday çırak, çırak ve öğrenciler ile topluluk sigortasına tabi olanların ise sigortalı sayısının tespitinde nazara alınmaması gerekiyor.


Öte yandan, aylık sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ve topluluk sigortası primlerinin işveren hissesi tutarları teşvik kapsamına dahil değil.


 


Hesaplama İşyeri Bazında


Kanun kapsamındaki illerde işverenlerin birden fazla işyeri bulunması durumunda ise, asgari on sigortalı çalıştırma şartı, işyerlerinin her biri için ayrı ayrı aranıyor.


 


Ay İçindeki Değişikliklerde Son Güne Bakılacak


Uygulamada dikkate alınması gereken en son aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısında ay içinde değişiklik olması halinde, ek istihdamın tespitinde temel alınacak sigortalı sayısının tespitinde, ay sonu itibariyle çalışıp müteakip aya devreden sigortalı sayısının dikkate alınması gerekiyor.