Sözcü Gazetesi: KEY Ödemesi İtirazlarında Muhatap Sorunu

13 Nisan 2010

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


KEY Ödemesi İtirazlarında Muhatap Sorunu


Soru: Zonguldak PTT’de 1984-1992 yılları arasında SSK sigortalısı olarak; 1992’den sonra ise 399 sayılı KHK’ye tabi olarak çalıştım. Çıkmayan KEY ödemelerim için nereye başvurmam gerekiyor? Haluk ATAÇ


Cevap: KEY’ler maaş ve ücretlerden yapılan bir kesinti olmayıp işçiler için işverenlerce, memurlar için kurumlarınca; bağımsız konutu bulunmayan E.S. emeklileri için E.S.’nca, yine konutu bulunmayan SSK emeklileri için SSK’ca yapılması gereken ve aynı ayda herkes için aynı rakamın ödendiği ödentilerdi. Aynı kurumda önce işçi sonra 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel olarak çalışsanız da SSK’lı işçi olarak çalıştığınız süre zarfındaki KEY ödentileriniz için başvuracağınız kurum çalıştığınız kamu kurumu değil, o dönemde işyerinizin SSK primlerini yatırdığı SSK birimidir. Zira kamu kurumları memurlar için KEY ödentilerini doğrudan Emlak Bankası hesaplarına yatırırken, SSK sigortalısı işçiler için KEY ödentileri SSK’ya yatırılıyor, sonradan SSK aracılığıyla Emlak Bankası hesaplarına intikal ettiriliyordu. Kamu kurumlarının çalıştırdıkları işçiler için Emlak Bankası’na eksik KEY’leri bildirme yükümlülüğü bulunmayıp özel ve kamu kurumlarında o dönemde SSK sigortalısı olarak çalışanların KEY’lerini şimdi düzeltme yükümlülüğü de yine SSK’dadır. Adı geçen kamu kurumundan belge alsanız bile bu belgeyi sizin veya kurumun doğrudan Emlak Bankası’na iletmesi kabul görmez, önemli olan yükümlü durumundaki SSK’nın Emlak Bankası’na düzeltme evrakı göndermesidir. Memurlar içinse çalışılan kamu kurumları muhatap olup itiraz başvurularının buraya yapılması gerekiyor. 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel için KEY ödentileri kurumlarca yapılması gerekmediğinden ancak personel kendi ücretinden kestirmek kaydıyla yapılabiliyordu. Bu nedenle sözleşmeli personelden bu fona gönüllü talipliye rastlanmıyordu.
Soru: 20.10.1960 doğ. 27.11.1993’te başladığım SSK sigortalılığında 3 bin 605 günüm olduğuna göre ne zaman emekli olabilirim? Binnur KOCA


Cevap: SSK yaştan emekliliği için gerekli üç koşulu 23.05.2008 tarihinden sonra ve 24.05.2011 tarihinden önce tamamladığınızdan, 56 yaşını dolduracağınız 20.10.2016’da yaştan emekli olabilirsiniz.
Soru: 10.01.1961 doğ. 01.01.1985-02.03.1998 arasında Bağ-Kur sigortalısıydım. 2007 yılında da 3 gün SSK primi ödediğime göre en kısa zamanda nasıl emekli olurum? Başak OVA


Cevap: 01.10.1999’daki yaş durumunuza göre Bağ-Kur’dan yaştan emeklilik bakımından 56 yaşına tabi olduğunuza göre 10.01.2017’ye kadar 1 yıl 9 ay 26 gün daha isteğe bağlı, SSK veya zorunlu Bağ-Kur primi prim öderseniz 10.01.2017’de Bağ-Kur’dan yaştan emekli olabilirsiniz.


YARIN: SSK’lı iken Vergi Kaydı Başlayınca En Uygun Emeklilik İçin Ne Yapmalı?