Sözcü Gazetesi: KEY’ini Alamayan Memur ve Memur Emeklisi Ne Yapmalı?

31 Mart 2010

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ ‘SÜ


KEY’ini Alamayan Memur ve Memur Emeklisi Ne Yapmalı?


Soru: Annem 29.05.1970-25.08.1992 tarihleri arasında Askerlik Şubesinde sivil memur olarak çalışarak emekli olmuştur. Bugüne kadarki listelerde ismi çıkmadı. Bankada da detaylı bilgi verilmediği için hak etmiş olduğu KEY ödemelerini alabileceği konusunda bir bilgiye sahip değildir. Annem KEY ödemeleri için nereye başvurmalıdır? Timur AKYEL


Cevap: Anneniz adına 1987-1992 yılları arasında KEY ödentisinin Askerlik Şubesince yapılması için o dönemde annenizin görev veya sıra tahsisli lojmanda oturmamış olması ve aynı dönemde babanız adına KEY ödentisi yapılmamış olması gerekiyordu. Emekli olduktan sonra (1992-1995) ise bu koşullara ek olarak bağımsız bir konutu olmaması şartıyla KEY ödentilerinin bu defa E.S. tarafından sağlanması gerekiyordu. Anneniz KEY ödentisine müstehak ise ve daha önce bildirilmemişse 30.06.2010 tarihine kadar ilk defa bildirilmesi yine mümkün bulunuyor. Bunun için eğer ilk ödemelerin yapıldığı 28.07.2008-28.10.2008 tarihleri arasındaki hak düşürücü sürede anneniz itirazda bulunmuşsa yine aynı amaçla Askerlik Şubesi’ne başvurması gerekiyor. Eğer adına daha önce KEY ödentisi yapıldığı hususunun o dönemdeki makbuz ve liste gibi belgelerle kanıtlanması veya bu durumun Askerlik Şubesi kayıtları ile anlaşılması halinde As.Şb. ve/veya E.S.’nın anneniz için zamanında yatırılması gereken KEY miktarlarını T.H.Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’ye göndermesi sonucu anneniz KEY haklarını alabilir. Gelinen noktada görünen o ki ödeme zamanında kurumlarca gönderilen hak sahibi listelerini koruyamayan Emlak Bankası başta olmak üzere bu bankanın ve kayıtlarının devredildiği Ziraat Bankası, çalışanları için KEY ödentisi yapmayan veya ödeme evrakını kaybettiği için listeyi tekrar gönderemeyen kurumlar ile tüm SSK’lıların KEY ödentilerini takip görevi bulunan SGK ipe un sermeye devam ediyor.
Soru: 1962 doğ. 01.01.1991-31.12.1993 arasında Tarım SSK sigortalısı olup, 1994 başından itibaren Esnaf Bağ-Kur sigortalısı olarak ne zaman emekli olabilirim? Sevinç ORAY


Cevap: 01.06.2002’deki hizmet durumunuza göre Bağ-Kur’dan normal emeklilik bakımından tabi olduğunuz 49 yaş emekliliğinize engel olmayacak. Bağ-Kur sigortalılığınızı en az 30.06.2012’ye kadar devam ettirirseniz 20 yılı doldurur ve emekli olabilirsiniz.
Soru: İsteğe bağlı Bağ-Kur sigortalısı olarak iki sene sonra Bağ-Kur’dan emekli olacağım. Bağ-Kur’dan emekli olduğumda 2000 yılından beri babamdan dolayı SSK’dan aldığım yetim aylığı kesilecek mi? Ayşe YAŞAR/ANTALYA


Cevap: Bağ-Kur emeklisi olduğunuz takdirde SSK’dan aldığınız yetim aylığınızın kesilmesi gerekiyor.
YARIN: Yurtdışındaki Sözleşmesiz Ülkelerde Türk İşveren Yanında Çalışanların SGDP ve Emekli Aylığı Avantajı