Sözcü Gazetesi: Kıdem Tazminatı Hesabına İstirahat Süreleriyle Ücretsiz İzinlerin Etkisi

29 Ocak 2010

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


Kıdem Tazminatı Hesabına İstirahat Süreleriyle Ücretsiz İzinlerin Etkisi


İstirahatlı sürelerin kıdem tazminatına etkisi konusundaki anlaşmazlıklar Yargıtay kararlarıyla çözülüyor. Yargıtay, içtihatlarını “Makûl süre” içindeki istirahatlı sürelerin süre bakımından kıdem tazminatına dahil edilmesini, “Makûl süreyi” aşan istirahatlı sürelerinde kıdem tazminatı süre hesabına dahil edilmemesi yönünde vermiş bulunuyor. Yüksek Mahkeme bu “Makûl süre” kavramını işçinin hizmet süresine bağlı olarak 4857 sayılı Kanunun 17. maddesine göre belirlenen bildirim süresinin üzerine altı haftalık sürenin ilavesi şeklinde kabul ediyor. O halde bu makûl sürenin altındaki istirahatlı süreler kıdem tazminatı hesabında değerlendirilmeli, bunun üzerindeki süreler değerlendirilmemelidir.


İşçinin kıdem tazminatının hesabında hizmet ilişkisi boyunca kullanmış olduğu ücretsiz izinler de en fazlası 2 gün olan ve aralıklı olarak verilmiş izinler çalışılmış gibi sayılarak kıdem tazminatı süresine dahil edilebiliyor. Bundan fazla süreli ücretsiz izinlerin kıdem tazminatı hesabına dahil edilmeleri gerekmiyor.
Soru: İhbar tazminatı hesabına tatil günleri dahil midir? İhbar ve kıdem tazminatları haczedilebilir mi? Ali EROL


Cevap: İhbar sürelerinin hesabına hafta tatili, genel tatil ve ulusal bayram tatillerinin de dahil edilmesi gerekiyor. Bahse konu sürelerin ihbar sürelerine eklenmeyip içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Keza 4857 sayılı Kanunda haftalık olarak öngörülen ihbar süreleri hakkında Sayıştay kararları da haftaların yedişer gün olarak kabul edilerek hesaplanması yönünde bulunuyor. İşçinin borçlarından dolayı işyerindeki alacaklarını haczetmek üzere İcra Dairesinden yazı gelmişse bu sırada işçiye ödenecek ihbar ve kıdem tazminatına da haciz konması mümkün bulunuyor.
Soru: 10.10.1968 doğ. 15.04.1992’den beri SSK’lı olarak çalışıyorum. Askerliğimi sigorta başlangıç tarihinden önce 18 ay olarak yaptım. Askerliğimin ne kadarını borçlanırsam bir yıl erken emekli olurum? Ne zaman emekli olurum? Rumuz: Nida


Cevap: Sigortalılık öncesindeki askerliğinizin 11 ayını borçlanırsanız sigortalılık başlangıcınıza göre SSK’dan emeklilik için 52 yaş ve 5 bin 525 güne tabi olursunuz. 10.10.2020’de 52 yaşını doldurarak emekli olabilirsiniz.
YARIN: Prim Ödemeyip Beklersem Sağlık Güvencemi Nasıl Sağlayabilirim?