Sözcü Gazetesi: Kıdem Tazminatına Esas Sürelerin Hesabı Nasıl Yapılmalı?

28 Ocak 2010

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


 Kıdem Tazminatına Esas Sürelerin Hesabı Nasıl Yapılmalı?


        İşçilerin tazminata esas kıdemlerinin, iş sözleşmesinin devam etmiş veya aralıklarla yeniden bağıtlanmış olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanması gerekiyor. İşyerlerinin devir veya intikali veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanıyor.


        Aynı ya da değişik birkaç kamu kurumunda çalışarak hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle 4/a sigortalılığından (SSK) emekli aylığına hak kazanan işçiye kıdem tazminatının, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince ödenmesi gerekiyor. Ancak bu durumda önceki kamu kuruluşlarındaki iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek sona ermemiş olması zorunlu bulunuyor.


Kamu işyerlerine özgü olarak, borçlanılmış askerlik süresinin kıdem tazminatına esas süreye dâhil edilebilmesi için işçinin iş akdini yaşlılık veya malûllük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanmak için feshetmiş olması zorunlu bulunuyor. İş akdinin emeklilik öncesi feshi halinde borçlanılan askerlik hizmetinin kıdem tazminatı hesabına dâhil edilmesi gerekmiyor.


Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken öncelikle bir günlük tutarların bulunarak, hesaplamanın aylık değil günlük üzerinden yürütülmesi, “Bir tam yılın” 360 değil 365 gün olarak kabul edilmesi gerekiyor.


Kıdem tazminatının hesabında bir yıldan artan süreler için de kıstelyevm metoduyla ödeme yapılması gerekiyor.Soru: 1964 doğ. Sigortalılık girişim askerliğimden sonra 01.06.1987’de olmuştur. 18 aylık askerliğimi borçlanırsam kaç yaşında emekli olurum? Yatırmazsam kaç yaşında olurum? Erdi ÖNAL


Cevap: Sigortalılık başlangıcınız 24.11.1986-23.05.1988 arasında olduğundan SSK’dan emeklilik için 50 yaş ve 5 bin 375 güne tabisiniz. Askerliğinizi borçlanırsanız 49 yaşını dolduracağınız 2013’te 5 bin 300 günle emekli olabilirsiniz.
Soru: 05.05.1966 doğ. 01.10.1982’de başladığım SSK sigortalılığında bugüne kadar 9 bin günüm bulunuyor. Ne zaman emekli olabilirim? Asgari ücretle çalışmaya devam etsem aylığım artar mı? Levent ÇELİK


Cevap: Sigortalılık başlangıcınız 24.05.1982-23.11.1983 arasında olduğundan SSK’dan emeklilik için 47 yaşa tabi olduğunuzdan bundan sonra çalışmasanız bile 05.05.2013’te emekli olabilirsiniz. Asgari ücretle çalışmaya devam etmekle aylığınızda artış meydana gelmez.
YARIN: Kıdem Tazminatı Hesabına İstirahat Süreleriyle Ücretsiz İzinlerin Etkisi