Sözcü Gazetesi: Memur Emekli İkramiyesi Defaten Ödenmeye Devam Edecek

12 Nisan 2008

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


 


Memur Emekli İkramiyesi Defaten Ödenmeye Devam Edecek


29.01.1982 tarihinden beri Emekli Sandığı iştirakçisiyim. Emekliliğim çoktan doldu, fakat bir iki sene daha çalışmak istiyorum. Yeni Yasaya göre 01.06.2008 yılından sonra emekli olacaklar için ikramiye ödenmeyeceği ya da taksitle ödeneceği gibi bir duyumlar aldım. Ben tam anlayamadım. Haziran ayına kadar emekli olmasam ikramiye hakkım yanar mı? Benim durumumda olan pek çok arkadaşım adına yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.  Nezahat DURUKAN


 


Sayın Okurum,


SSGSS Yasasının son halinde “İştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmaya devam ederek 4/c sigortalısı olanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 4/c sigortalılarının (Bugünün Emekli Sandığı iştirakçileri) aylıklarının artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı ve 2829 sayılı Kanundaki hizmet birleştirme hükümlerinin ayrıca dikkate alınacağı açıkça belirtiliyor.


Yani şu anda memur olanlar için SSGSS Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra memurların emekli ikramiyesi uygulaması bugünkü gibi bir defada ve nakden ödeme şeklinde olmaya devam edeceği öngörülüyor. Memur emekli ikramiyesinin ödenmeyeceği yahut taksit taksit ödeneceği henüz dayanaktan yoksun bir safsata. Böyle safsatalar ortalıkta gereksiz dolaştıkça gerçek kayıp getiren gelişmelerin üzerinde yeterince durulamıyor. Böyle bir tasarı somut olarak gündeme gelirse, emin olun bu köşeden ilk duyanlardan biri siz olacaksınız.


 


Organ Vericinin de Sağlık Masrafları Karşılanır


Kardeşim SSK’lı olup şu anda karaciğer yetmezliği nedeniyle Ege Üniversitesi’nde yatmaktadır. Karaciğer nakli gerekiyor ve Almanya’da çalışan diğer bir kardeşim karaciğerinin bir kısmını gönüllü olarak hasta olan kardeşime vermek istiyor. Öğrenmek istediğim Almanya’daki kardeşimin ameliyat masrafını, ameliyat sonrası raporlu olduğu süre içerisindeki işsizlik ücretini ve ameliyat sonrası hastane kontrollerini Türkiye’deki kardeşimin sigortası karşılar mı? Acil olduğu için beni kısa sürede bilgilendirirseniz memnun olurum. Saadet SAYGIN


 


Sayın Okurum,


Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık yardımlarından yararlandırılanlara organ veya doku nakline gerek görülmesi halinde 2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun” hükümleri dikkate alınmak şartıyla, tedavilerine ilişkin giderler ile verici durumundaki kişinin bu tedaviye ilişkin giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması gerekiyor.


 


 


Okur Sorularına Kısa Cevaplar


Asım AĞGEZ/İSTANBUL – 16.01.1997 – 31.07.2002 tarihleri arasında, isteğe bağlı bağ-kur sigortalısı olarak, 02.06.2003 tarihinden bu yana da Tarım Bağ-Kur sigortalısı olarak çalışan, 01.10.1958 doğumlu bir sigortalı olarak bundan sonra SSK sigortalısı olarak en az 3,5 yıl (Bin 260 gün) sigortalı olarak çalışırsanız 59 yaşınızı dolduracağınız 01.10.2017 tarihinde SSK’dan kısmi emekli olabilirsiniz. Şayet prim ödenmeyen 01.02.1983 SSK başlangıcınızı hizmet tespit davası ile başlangıç olarak saydırabilirseniz askerlik borçlanması yapıp en az bin 260 gün SSK’ya prim öderseniz, bu 3,5 yılın sonunda SSK’dan normal emekli olabilirsiniz.


Rumuz BEKLEYİŞ/BURSA – 24.01.1977 tarihinde ilk defa sigortalı olmuş, 24.05.1953 doğumlu ve 3 bin 878 güne sahip bir erkek SSK sigortalısı olarak 58 yaşınızı dolduracağınız 24.05.2011 tarihinde SSK’dan yaştan kısmi emekli olabilirsiniz. Eğer 1977 yılından önce askerliğiniz varsa, askerlik sürenizin yalnızca beş ayını borçlanmanız halinde 55 yaşınızı dolduracağınız 24.05.2008 tarihinde emekli olmanız mümkün.


Beste780 – Emekli olanlara işsizlik ödeneği verilmiyor. Çünkü işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için, hizmet akdinin başvuru sırasında; grev, lokavt veya ilgili kanunlardan doğan olağanüstü hal, seferberlik hali, doğal afetler, kısa süreli askerlik, sivil savunma hizmetleri gibi çalışma ödevleri nedeniyle askıya alınmamış olması ve sigortalı işsizin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almıyor olması gerekir.


 


İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI


 


Eşiniz 3,5 Yılın Sonunda Emekli Olabilir


Eşimin doğum tarihi 25.03.1966 olup, 10.10.1979 – 23.03.2004 tarihleri arası SSK sigortalılığıyla geçti ve SSK’ya ödediği prim gün sayısı 2 bin 310’dur. 01.05.2001 – 31.12.2005 tarihleri arasında (3 yıl 3 ay 28 gün) Bağ-Kur sigortalısıydı. Bağ-Kur sürelerini yapılandırıp taksitlendirdik, aksatmadan ödemeye devam ediyoruz.


Taksicilik yapan eşimin şu an hiçbir kurumla alakası yok. Benim Bağ-Kur’um üzerinden sağlık karnesi çıkarttık. 565 günlük askerlik borçlanması için müracaat ettik. (565 gün) henüz cevap gelmedi. Eşimin en kısa zamanda emekli olabilmesi için ne yapmamız lazım? Bağ-Kur’dan sonra en az 4 yıl daha SSK’ya prim ödemelisiniz dediler, askerlik borçlanmasını ödersek bu süre son 4 yıl içinde sayılır mı? Yoksa Bağ-kur borcunu mu kapatmalıyız? Ne yapmamız gerekiyor? Bu yeni yasa çıkarsa eşim etkilenir mi? Müşerref GÜLEÇ


 


Sayın Okurum,


Eşinizin ilk sigortalılık tarihinin çok eski olması SSK’dan emekliliğini öne çekiyor. Bu nedenle SSK’dan emekli olması sizin için daha cazip. Eşiniz SSK’dan emeklilikte 45 yaşına tabi olduğundan zamanında emekliliğine yaş engel olmayacak. Bunun için yapması gereken eşinizin hizmet birleştirme esasına göre son yedi yılda en çok primi SSK’ya ödemiş olması. SSK sigortalılığını başlatsa ve askerliğini SSK’ya borçlansa bile bu süre 3,5 yıllık süreye sayılmaz.


Eşinizin en kısa zamanda emekli olması için bir an önce SSK sigortalısı olarak çalışmaya başlaması gerekiyor. 4 yıl 1 ay 28 gün SSK’ya prim öderse hem SSK’dan emekli olmayı hem gerekli 5 bin günü tamamlamayı hem de bu arada 45 yaşı doldurmayı başaracak. Eğer askerliğini borçlanırsa bu süre askerlik süresi kadar azalır. Ama her halukarda 3,5 yıldan (Bin 260 günden) aşağı düşmez. Bu nedenle askerliğinin en fazla 8 ayını borçlanmasında yarar var. Askerliğinin 8 ayını borçlanarak SSK’ya prim ödeyeceği 3,5 yılın sonunda, borçlanmazsa son 3,5 yılını SSK’ya ödeyeceği 4 yıl 2 aylık prim süresinden sonra SSK’dan emekli olabilir.


Bu arada SSK’dan da emekli olsa Bağ-Kur’a borcu kalmamalı.


Eşiniz taksicilik de yapsa sigortalı olmak zorunda. Taksi kendisininse Bağ-Kur’lu, başkasına ait takside çalışıyorsa SSK’lı olmalı. Bu durumdayken sizin sağlık sigortanızdan yararlanması yasal değil.


Yeni Yasa kapsamında çalıştığı oranda eşiniz yeni yasadan elbette etkilenecek. Ama emekli olacağı tarih değişmeyecek.