Sözcü Gazetesi: Memurlar SSGSS’den Sonra da Aynı Emeklilik ve Prim Ödeme Sistemini Sürdürecekler – Reddi Miras Yapanlar da Ölüm Aylığını Almaya Devam Edebilir – Yatırım ve İstihdamın Teşvikinin İşverenler İçin SSK Primi ve Vergisel Anlamı

3 Mayıs 2008

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜMemurlar SSGSS’den Sonra da Aynı Emeklilik ve Prim Ödeme Sistemini SürdüreceklerYeni Yasanın öncesinde tüm insanların kafasındaki soru işaretlerini giderdiğiniz için öncelikle SÖZCÜ’yü ve sizi kutluyorum. 23.12.1980 doğumluyum. 1998 yılından 2000 yılı Mayıs ayına kadar 650 günlük SSK sigortalılığım var. Şu anda Emekli Sandığı’na bağlı olarak 2001 yılı Ekim ayından beri muvazzaf Uzman Jandarma Çavuş Olarak görev yapmaktayım. Benim emekliliğim 1999 yılından sonra işe girenlerin kanununa göre mi yapılacak? Yoksa 1998 yılından sigortam olduğu için 1999’daki Kanundan önceki kanunlara göre mi emekliliğim düzenlenecek? Ne zaman emekli olabilirim? Biliyorum daha emekliliğime çok var ama benim gibi birçok arkadaşımın kafasında bu gibi konularda soru işaretleri olduğundan sorumu cevaplarsanız birçok kişiyi sevindireceksiniz. Murat KEÇECİ  


Sayın Okurum,


Çoğu maddesi 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmek üzere TBMM’de kabul edilen ve halen onay aşamasındaki SSGSS Yasasının kabul edilen son haline göre şu an Emekli Sandığı iştirakçisi olan yeni Kanundaki adıyla 4/c sigortalıları gerek emeklilik koşulları ve gerekse prim esasları bakımından tamamen şu anki şartlara, yani 5434 sayılı Emekli Sandığı Yasasındaki koşullara tabi durumdalar. Gösterge sistemine dayanan Emekli Sandığı matrahı üzerinden kesenek kesilecek ve yine şu an geçerli olan erkekler için 25 yıl, kadınlar için 20 yıllık süreye ve yaş koşuluna tabi olacaklar.Bu bağlamda askerlere özgü olan fiili hizmet zammından da yararlanacaksınız. 1999 öncesi ve sonrası sigortalılık koşulları daha çok SSK sigortalıları için önemli bir ayrımdır. Elbette ki SSK sigortalılığında geçen primli süreleriniz Emekli Sandığı iştirakçisi (Yeni adıyla 4/c sigortalısı) olarak emekliliğinizde değerlendirilecek.23.05.2002 tarihine kadar fiili hizmet zammınız da dahil olmak üzere 25 yılı tamamlamanıza kalan süreye göre 59 yıl 10 ay 6 günlük yaşa tabisiniz. Ama 23.05.2002 tarihinden bu yana da fiili hizmet zammı almaya devam ettiğinize göre örneğin 23.05.2008 tarihi itibariyle tabi olduğunuz yaş 58 yıl 4 ay 6 güne düşmüş bulunuyor. 23.11.2024 tarihine kadar görevinize devam ederseniz 25 yıllık hizmet sürenizi tamamlıyorsunuz. O tarihte tabi olacağınız yaş da 54 yıl 2 ay 19 güne (12.03.2034 tarihine) düşüyor.


 


Reddi Miras Yapanlar da Ölüm Aylığını Almaya Devam Edebilir


Babam 2003 yılı Ağustos ayında vefat etti. Miras olarak hiç bir şey kalmadı. Sadece anneme dul maaşı bağlatabildik. Babamın çok az bir primi vardı. O da dul maaşı bağlatmaya yetti. Geçenlerde babamın vergi borcu olduğu ortaya çıktı. Bana göre bir hayli yüksek. Reddi miras davası açmamıştık. Çünkü dul maaşında başka bir gelirimiz yoktu. Ama borçlardan da haberimiz yoktu. İki kardeşiz ablam evli. Ben annemle beraber yaşıyorum. Evimiz kira. Bu durumda ne yapabiliriz? Lütfen tez zamanda yanıtlarsanız çok memnun olurum. Özhan TİLKİCİ


 


Sayın Okurum,


Reddi miras talebinizin babanızdan dolayı annenizin aldığı dul aylığına etkisi yoktur. Anneniz gönül rahatlığı içinde almaya devam edebilir, bu arada babanızın mirasını da reddedebilir.


 


Okur Sorularına Kısa Cevaplar


M.Lütfi DEMİRÇALI – 20.02.1966 doğumlu, 06.07.1983 ilk sigortalılık tarihli bir sigortalı olarak 47 yaşınızı dolduracağınız 20.02.2013 tarihinde 5 bin 150 günle emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi borçlanmanız yaşı değiştirmez, gün sayısına katkı sağlar. Primlerinizin asgari ücretten ödenmesi tabandan aylık bağlanmasına neden olur. Emekli aylığınız 2000 yılı öncesi için son beş veya son on yıldan, 2000 ve sonrası için tüm yıllardan etkilenerek hesaplanır.


Meral ÖZEN – 09.04.1976 doğumlu, 01.12.1998 ilk sigortalılık tarihli, 240 günlük primi olan bir sigortalı olarak oğlunuz 3 bin 600 günü doldurmak koşuluyla 60 yaşında (20.02.2026 tarihinde) emekli olabilir. 5  bin 975 günle 58 yaşını doldurduğunda da (20.02.2024 tarihinde) emekli olabilir. Zamanı geldiğinde primlerini toplu ödeme olarak geri almasını hiç önermem, dişinizi dolduracak bir bedel olmaz. Oğlunuz emeklilik hesabı bakımından tamamen eski Yasaya tabidir. Sanatçılara borçlanma hakkı zaman zaman tanınıyor. İleride tekrar verilmesi elbette akla uzak bir olasılık değil.


Mümin K.Y. – 05.01.1956 doğumlu, 01.04.1993 tarihinde Bağ-Kur’lu olarak ödediği 6 yıl 2 aylık prim süresinden sonra 14.06.1999 tarihinden bu yana aralıksız SSK statüsünde çalışan ve 1993 yılından önce yapmış olduğu 20 aylık askerliğinin borçlanmasını tamamlamış bir sigortalı olarak 05.01.2014 tarihinde 58 yaşı doldurarak emekli olabilirsiniz. 


İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI


 


 Yatırım ve İstihdamın Teşvikinin İşverenler İçin SSK Primi ve Vergisel AnlamıTeşvikin İçeriği


İstihdamın artırılmasına yönelik olarak yatırımların teşviki amacıyla çıkartılan 5084 sayılı Kanun ve buna bağlı alt düzenlemeler teşvik kapsamında iş yapmak isteyen işverenler için önem taşıyor.İşverenlerin teşvik kapsamındaki illerde (İsimleri yarınki yazımızda olacak) yatırım yapması halinde sigorta primi işveren hissesi teşviki, gelir vergisi stopajı teşviki ve enerji teşviki sözkonusu.Teşvikin Süresi        


Yasa kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlardan; 31.12.2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl, 31.12.2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31.12.2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle uygulanıyor. 31.12.2008 tarihine kadar tamamlanan yeni bir yatırım için 4 yıl süreyle teşvik uygulanacak olup, bu yatırım nedeniyle teşvikten yararlanılacak son tarih 2012 yılının Aralık ayı olacaktır.Teşvikin Vergisel Yüzü


Yasa kapsamındaki illerdeki gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en az “on” işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin ediliyor.Vergi Teşvikinin Üst Sınırı


Ancak terkin edilecek bu tutar, işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisinin çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamıyor.Teşvik İçin Gerekli Belgeler


Kanun kapsamındaki illerde faaliyet gösterip en az on işçi çalıştıran işverenlerin teşvik uygulamasından yararlanmak amacıyla işyeri adresi de belirtilmek suretiyle, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olduklarına ilişkin ilgili vergi dairesinden almış oldukları belgeyi bağlı bulundukları SGK ünitesine vermeleri gerekiyor.Bu belgeyle işverenler sigorta primi işveren hissesi teşvikinden %80 oranında yararlanma hakkına kavuşuyor.


Anılan Kanun kapsamına giren işverenlerin, organize sanayi veya endüstri bölgesinde faaliyet göstermeleri durumunda yararlanma oranı yüzde 100 olacağından bu durumu da kanıtlamaları gerekiyor. Bu durumun belgelenmesi de organize sanayi bölgesi yönetim kurulu veya ilgili ticaret veya sanayi odalarından düzenlenecek bir belge ile mümkün.


Bu belgenin eksikliği halinde teşvik %80 olarak uygulanıyor.