Sözcü Gazetesi: Memurlarla 399’luların Sağlık Yardımlarının SGK’ya Devrinde Değişenler-Değişmeyenler

11 Ocak 2010

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


Memurlarla 399’luların Sağlık Yardımlarının SGK’ya Devrinde Değişenler-Değişmeyenler


Soru: Memurların tedavi yardımlarının artık SGK tarafından yürütülecek deniyor. Memurlar direkt gidip hastaneye muayene olabilecekler mi? Mesela refakat sevkinde yolluk, doğum ödeneği ve cenaze gideri de SGK tarafından mı karşılanacak? Memurlardan GSS primi kesintisi olacak mı? Yavuz ÖZDEMİRCevap: Memurlar ve 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel 15.01.2010 tarihinden itibaren tedavi yardımı haklarını artık görev yaptıkları kurumlar aracılığıyla değil SGK aracılığıyla sağlayacaklar. Askerlik dışındaki aylıksız izinliler de dahil olmak üzere memurlar ve 399’lular ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri sağlık kurumlarına hasta yollama kağıdı ve sağlık karnesi olmasızın (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi) vatandaşlık numaralarını da gösterir bir kimlik ile başvurabilecekler. Bunun karşılığında kurumların memurlar ve 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personelin E.S. matrahları üzerinden yüzde 12 oranında GSS primi ödemeleri gerekiyor. Fakat bu primin hiçbir cüzünü E.S. İştirakçisi iken 4/c sigortalısı olmuş memurlardan kesmemeleri gerekiyor. Muayene katılım paylarını ise artık memurlar aylıklarından kestirerek değil, eczane ve hastanelere doğrudan ödeyecekler. Kamu kurumlarının 28.12.2009 itibariyle tüm memur ve 399’luları SGK’nın sistemine bildirmiş bulunmaları gerektiğinden sağlık kurumlarına gittiğinde provizyon sisteminde görünmeyen olursa çalıştığı kurumuna başvurması gerekiyor.Bundan böyle memuriyet mahalli dışına sevk edilen memurlar ve 399’lularla bunların refakatçilerine kurumlarınca yol masrafı ve gündelik ödenmeyecek, bu giderleri SGK ödeyecek. Buna karşın çocuğu doğan memur ya da 399’lunun bugün için 143,46 TL tutarındaki doğum yardımı ödeneği ile başka yere nakil işlemleri de dahil cenaze giderleri kurumları tarafından ödenmeye devam edilecek. Bilindiği gibi ölen memurların cenazeleriyle yurtdışında görevli memurların yurtdışında ölen bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin cenazelerinin gider ve nakil masrafları memurun kurumunca karşılanıyordu ve öyle de devam edecek.

Soru: 01.06.1961 doğ. 09.03.1983’te başladığım SSK sigortalılığında Ekim 2008 ayına kadar 2 bin 923 SSK günüm var. Ekim 2008’den sonra da isteğe bağlı ödemeye 240 gün daha devam ettim. En erken nasıl emekli olabilirim? A.KARAKOÇCevap: Sigortalılık başlangıcınız 1983’te olduğu için bir kadın sigortalı olarak 5 bin günle emeklilik hakkına sahip bulunuyorsunuz. Ancak gerekli bin 7 günün en az 837 gününü çalışarak ödemek durumundasınız. Bu primi ödeyinceye kadar da yaşınız 53 olur. Oysa yalnızca 437 gün prim ödeyip bıraksanız da 58 yaşını dolduracağınız 01.06.2019’da emekli olabilirsiniz.

Soru: 14.05.1970 doğ. 15.06.1988’de başladığım SSK sigortalılığında bugüne kadar 5 bin 363 günlük primim var. 2000 yılında askere gittim. Ne zaman emekli olabilirim? Rumuz: UfukCevap: Sigortalılık başlangıcınıza göre SSK’dan emeklilik için 51 yaşa ve 5 bin 450 güne tabisiniz. 25 yılı da 2013’te tamamlayacak olup 14.05.2021’de 51 yaşı doldurarak emekli olabilirsiniz.

YARIN: Geçici Personel Olarak 41 Ay Çalışırsam Emekli Sandığı’na Geçip 9 bin Güne mi Tabi Olacağım?