Sözcü Gazetesi: Özelleştirilen Kurum Personelinin Diğer Kurumlara Atanmasındaki Aylık Hakları

19 Mart 2010

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


Özelleştirilen Kurum Personelinin Diğer Kurumlara Atanmasındaki Aylık Hakları


Soru: TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı Meram (MEDAŞ) Kırşehir İl Müdür Yardımcısı iken Özelleştirme sonucu Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğüne Araştırmacı olarak atandım. Lisans mezunuyum. ¼ derecedeyim. Özel Hizmet tazminatım yüzde 200’dür. Atandığım kurumda ücretim nasıl olmalıdır? Ahmet ALAN


Cevap: Tedaş gibi KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda görev yapmakta iken çalıştığı işyeri kapandığı gerekçesiyle nakle tâbi tutulan (İstihdam fazlası değil) bir personel olarak Devlet Personel Başkanlığına (DPB) bildirildiğiniz tarihteki kadronuza ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta olduğunuz aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı (Sizin için %200) bir bütün olarak, göreve başladığınız tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süre ile saklı tutulacağından katsayı artışlarından üç yıl boyunca yararlanırsınız. Keza DBP’na bildirildiğiniz tarihteki kadronuza ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta olduğunuz aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (özel hizmet tazminatı ve ek tazminat dâhil), ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin sabit bir değer olarak toplam net tutarının, nakledildiğiniz kurum ve kuruluş tarafından atanacağınız kadroya göre ödenecek aylık, ek gösterge, zam, her türlü tazminat ödemeleri ile ikramiye, ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin (fazla mesai ücreti) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarının da ayrıca tazminat olarak ödenmesi gerekmektedir.
Soru: 22.05.1963 doğ. 01.12.1986’da başladığım SSK sigortalılığında 2002’de üç ay ve 2005-2008 arasında isteğe bağlı SSK primi ödedim. 2008’de tekrar SSK’lı çalışmaya başladım ve 4 bin 5 günüm bulunuyor. Ne zaman emekli olabilirim? 2002-2005 arasındaki dönemi isteğe bağlı olarak şimdi ödeyebilir miyim? Dilek ÖZ


Cevap: Geriye dönük boş dönemleri şimdi ödeme imkânı bulunmuyor. 24.05.1986-23.05.1987 arasındaki sigortalılık başlangıcınızla SSK’dan emekli olmanız için 5 bin 150 günü tamamlamanız yeterli bulunuyor. Zira 43 yaş ve 20 yılı daha önce tamamlamışsınız.
Soru: 01.09.1962 doğ. 01.01.1980’de başlayan SSK sigortalılığımda 3 bin 833 günlük primim var. 01.01.1999’dan beri de Bağ-Kur’lu olduğuma ve 610 günlük askerliğimi borçlandığıma göre ne zaman emekli olabilirim? Muzaffer YAĞIZ


Cevap: 01.06.2002’deki hizmet durumunuza göre Bağ-Kur’dan emeklilik bakımından tabi olduğunuz yaş 49’dur. Bağ-Kur sigortalılığınıza 28.08.2011’e kadar devam edip 25 yılı tamamlarsanız 49 yaşını da dolduracağınız 01.09.2011’de aylık başvurusu yapabilirsiniz.
Soru: 1956 doğ. Eylül 1998’den beri Bağ-Kur sigortalısı olarak çalışmakta ve primlerimi düzenli olarak ödemekteyim. Bu durumda ne zaman emekli olabilirim? Sezin BIÇAKCI


Cevap: 01.10.1999’daki hizmet durumunuza göre Bağ-Kur yaştan emekliliği bakımından 56 yaşına tabi bulunuyorsunuz. Yaş koşulunu 2012’de tamamladıktan sonra da Bağ-Kur sigortalılığınızı sürdürürüp Eylül 2013’te Bağ-Kur’dan 15 yılla yaştan emekli olabilirsiniz.
Soru: 1966 doğ. 15 aylık askerliğimi borçlandım. 01.07.1981’de başladığım SSK sigortalılığında 2005’ten bu yana isteğe bağlı prim ödüyordum. 19.01.2010 itibariyle borçlanma dâhil toplam 4 bin 216 günüm bulunuyor. 01.10.2008’den sonra Bağ-Kur’lu sayıldığımıza göre SSK’dan emekli olmam için bundan sonra primlerimi nasıl ödemeliyim? Rumuz: İsimsiz


Cevap: Verdiğiniz bilgilere göre (Stajyerlik değil normal sigortalılık olması koşuluyla) 1981 girişinizle SSK’lılıktan emeklilik bakımından 5 bin 75 gün ve 46 yaşa tabisiniz. Kalan 859 günün en az 98 gününü bilfiil SSK’lı (4/a sigortalısı) olarak çalışıp tamamlarsanız 859 günün tamamlandığı tarihte SSK’lılıktan emekli olabilirsiniz.
YARIN: İsteğe Bağlı Prim Borçları En Geç Ne Zamana Kadar Ödenebilir?