Sözcü Gazetesi: Özürlü Aylığı Aylık 76,70 YTL’den Az Geliri Olanlara Veriliyor – İşverenlerin İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu

9 Nisan 2008

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


 


Özürlü Aylığı Aylık 76,70 YTL’den Az Geliri Olanlara Veriliyor


Gazeteniz SÖZCÜ’yü ve köşenizi neredeyse ilk günden beri dikkatle takip ediyoruz. Kuzenimin bir sorununu sizinle paylaşarak görüşünüzü almak istedik. Mail yoluyla ya da gazetenizin köşesinde yazarak vereceğiniz cevabı dört gözle bekleyeceğiz. Halamın oğlu askerde başına gelen hastalık nedeniyle askerliğini tamamlayamadan gözlerini kaybetti ve kendisine 1992 yılında sakat aylığı bağlandı. 1997 yılında da SSK emeklisi babası vefat edince babasından da yetim aylığı bağlandı. Geçenlerde kendisine iki aylık bağlanamayacağı gerekçesiyle babasından dolayı aldığı yetim aylığı kesildi. Oysa onların her iki aylığa da çok ihtiyacı vardı. Kendisi her iki aylığın tekrar ödenmesi için kazanılmış hak mantığı ile hak iddia edemez mi? Hakkını nasıl arayabilir? Arsan SAVUR


 


Sayın Okurum,


Kuzeninize bağlanan 2022 sayılı Kanuna göre bağlanmış olan sakat aylığı daha önce 1550 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından (Bugün için 76,70 YTL’den) daha az geliri olduğu için verilmeye devam etmiş. Ancak 1997 yılında babasından dolayı bağlanan ve malûliyeti süresince ömür boyu alabileceği yetim aylığının bu miktardan fazla olması nedeniyle de kesilmiş. 2022 sayılı Kanun kapsamında bugün için aylık 76,70 YTL’den fazla geliri olan engellilere yasal ifadesiyle sakat aylığı bağlanmıyor.


Kuzeniniz 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olan veya çalışamayacak durumda malûl bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan çocuklarla yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukların her birine % 25’i oranında bağlanan yetim aylığını ise almaya devam edebilir.


 


 


Yıllık İzniniz 28.09.2009 Tarihinde Artacak


13.08.1972 doğumluyum. 28.03.2001 tarihinde memuriyete başladım. Memurluktan önce 28.08.1989 tarihinde SSK sigortalılığım başladı. 722 gün SSK kapsamında çalışmam var. 2002 yılında askerlik borçlanmasını 1 yıl 6 ay olarak borçlandım ödedim. Ne zaman emekli olabilirim? Yıllık izni 1 ay olarak kullanmam mümkün mü? Doğan KAYA


 


Sayın Okurum,


Vermiş olduğunuz bilgilere göre Emekli Sandığı’ndan emekliliğiniz için 23.05.2002 tarihinde 25 yılı doldurmanıza kalan süreye göre 57 yaşa tabisiniz. 2 yıl 2 günlük SSK sigortalılığınız ve 1 yıl 6 aylık askerlik sürenizin üzerine memuriyetinizi 21 yıl 5 ay 28 gün sürdürürseniz 26.08.2022 tarihinde 25 yılı tamamlar ve 57 yaşınızı dolduracağınız 13.08.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz. 30 günlük izin hakkınızın doğmasına esas 10 yıllık sürenin hesabına 1 yıl 6 aylık askerlik süreniz dâhildir, fakat özel sektörde geçmiş ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilememişse 722 günlük SSK sigortalılığı sürenizin yararı olmaz. Kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi için kamudaki sınıfınızın teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, avukatlık, eğitim gibi sınıflardan biri olması ve özel sektörde geçen görevinizin de kamudaki görevinizle aynı olması lazım. Detaylı bilgi vermediğiniz için 722 günün kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeyen sürelerden olduğunu varsayarak 28.09.2009 tarihinden sonra yıllık izninizi 30 gün olarak kullanabileceğinizi belirtmek istiyorum.


 


Okur Sorularına Kısa Cevaplar


Çiğdem ERENLERÇAYI – SSK’dan emeklilik için gereken 20 yıllık sigortalılık süresini ve ilk sigortalılık tarihine göre saptanan prim gün sayısını tamamladıysanız SSK’dan yaş hariç diğer şartları tamamladığınıza dair belge alıp, bu belgeyi işvereninize ibraz ederseniz işyerinden kıdem tazminatınızı alarak ayrılma hakkına sahipsiniz demektir.


Levent ULUGANER/İSTANBUL – 02.03.1981 ilk sigortalılık girişinizle bugüne kadar elde ettiğiniz 7 bin gün ve 16.01.1963 doğumlu olmanız göz önüne alındığında 46 yaşınızı dolduracağınız 16.01.2009 tarihinde emekli olabilirsiniz. 1980 yılındaki stajyerlik sigortalılığınızın emekliliğe yararı yok.


M.Zeynep MUMCU/İSTANBUL – 30.08.1965 doğumlu, 19.09.1988 ilk sigortalılık girişiyle 6 bin 48 gün sahip bir sigortalı olarak 45 yaşınızı dolduracağınız 30.08.2010 tarihinde SSK’dan emekli olabilirsiniz. Şu anki mevzuata göre emekli olduğunuzda hem aylığınızı hem de Emekli Sandığı emeklisi babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz.


 


İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI


İşverenlerin İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu


           Bilindiği üzere; 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda devamlı olarak en az 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde işçilerin sağlık durumlarını denetlemek, ilk yardım, acil tedavi ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerini düzenlemek üzere iş yerlerindeki işçi sayısı ve işteki tehlikenin büyüklüğüne göre işverenin hekim bulundurması zorunlu bulunuyor.


 


Diğer taraftan,  işverenin talebi halinde hekimlere sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerinin temini ile işyerlerindeki iş gücü ve zaman kaybının önlenmesi ve sağlık tesislerinin poliklinik yükünün azaltılması bakımından Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verme yetkisi tanınabiliyor.


 


Hekimlere işyeri sigortalılarına SSK adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verme yetkisi tanınmasına ilişkin işlemler Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Sağlık İşleri İl Müdürlüklerince, diğer illerde ise Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince “Hekim Yetkilendirme Sistemi” programı vasıtasıyla mahallinde yürütülüyor. 


 


Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Hekimler ile Serbest Olarak Çalışan Hekimler için;


 


Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan hekimler ile serbest olarak çalışan hekimlerin  özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;


   


     -Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,


 


    -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,


 


Gerekiyor.


 


Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan hekimler ile serbest olarak çalışan hekimlerin ikinci özel bir işyeri sigortalıları için SSK adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde ise;


 


     -Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,


           


    -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,


Gerekiyor.