Sözcü Gazetesi: Sonradan Çalışma Gücü Kaybına Uğrayan Memurların Özürlülükten Emekliliği

11 Nisan 2010

ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ


Sonradan Çalışma Gücü Kaybına Uğrayan Memurların Özürlülükten Emekliliği


Soru: 24.04.1998’de yüzde 60 oranı ile bir kamu kuruluşunda engelli kadrosunda sözleşmeli memur olarak işe başladım. 2005’te böbrek yetmezliği sonucu bana böbrek nakli yapıldı. Böbrek naklinden sonra da koruma amaçlı kullandığım ilaçlar neticesi gözlerimde bozukluk ve kemik erimesi başladı. Artık koltuk değnekleriyle yürüyorum. Bu durumda malûlen emekli olabilir miyim? S.Ahmet YILDIZ


Cevap: İştirakçilerden E.S.’na tâbi göreve atandıkları tarihten önce malûl sayılmayı gerektiren hastalık veya sakatlığı olduğu belirlenenler hakkında, bu hastalık veya sakatlıkları sebebiyle 5434 sayılı Kanunun malûllüğe ilişkin hükümleri uygulanmaz. 1998’deki engelliliğiniz kemik erimesi, böbrek ve göz rahatsızlıklarıyla ilgili değilse ve sonradan çıkan bu rahatsızlıklarınız çalışma gücünüzün en az yüzde 60’ını veya vazifenizi yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetmenize neden olduğu önce yetkili hastane tarafından sonra SGK Sağlık Kurulunca tespit edilirse, sigortalı fiili hizmet süreniz de en az 10 yılı tamamlamış bulunduğundan hizmet toplamınıza göre ve malûllük dolayısıyla görevden ayrıldığınız tarihteki keseneğe esas aylığınız üzerinden malûllük aylığı bağlanır. Eğer kayıp oranı yüzde 60’ın altında ve yüzde 40’ın üzerinde saptanır ve malûlen emekli olamazsanız 15 yılı doldurup engellilikten dolayı emekli olabilirsiniz. 15 yılı dilerseniz göreve devam ederek, dilerseniz isteğe bağlı E.S. iştirakçisi olarak tamamlayabilirsiniz.
Soru: 19.04.1954 doğ. 01.07.1988’de sigortalı olarak çalışmaya başladım. Sigortalılık öncesinde yapmış olduğum 20 aylık askerliğimi de borçlandığıma göre ne zaman emekli olabilirim? Hikmet BEKTAŞ/TRABZON


Cevap: Askerlik borçlanmasıyla 24.05.1985-23.11.1986 arasına çekilen sigortalılık başlangıcınızla SSK’lılıktan emeklilik bakımından 49 yaş ve 5 bin 300 güne tabisiniz. 5 bin 300 gününüz varsa 25 yılı dolduracağınız 01.11.2011’de; gün sayınız az ise 3 bin 600 günü 23.05.2011’den önce tamamlarsanız 19.04.2012’de; 3 bin 600 günü 24.05.2011-23.05.2014 arasında tamamlarsanız 19.04.2013’te yaştan emekli olabilirsiniz.
YARIN: Sosyal Güvenlikte İşin Sırrı Zamanında Öğrenmekten Geçiyor