Sözcü Gazetesi: Yurtdışı Kısmî Aylığı Tam Aylığa Dönüştürülebilir – Bağ-Kur’a Beş Yıldan Fazla Borçlu Olduğunuz Sürelerin Prim Borcundan Kurtulmanın Adımları

3 Mart 2008

 ÇALIŞANLARIN SÖZCÜ’SÜ Yurtdışı Kısmî Aylığı Tam Aylığa Dönüştürülebilir20.10.1952 doğumluyum. 14.09.1982 – 07.07.2003 tarihleri arasında 6 bin 966 günlük SSK primim; 01.04.1983 – 30.03.1984 tarihleri arasında 450 günlük Emekli Sandığı hizmet sürem; 01.03.1975 – 31.03.1977 tarihleri arasında 420 günlük yurtdışı (Almanya) sürem olmak üzere toplam 7 bin 386 günüm bulunuyor. Yurtdışından 31.03.1982 tarihinde kesin dönüş yaptım. 01.05.2004 tarihinde %71 kısmî aylıkla emekli oldum. Borçlanmam halinde Almanya’daki ilk işe giriş tarihim emekliliğime esas ilk sigortalılık süresi sayılır mı?  Tam emekli aylığı alabilmem için yapılabilecek bir şey var mıdır? Ahmet ATAM/ANTALYA Sayın Okurum,Yurtdışı borçlanması için yurda kesin dönüş şartı ile beraber dönüşten itibaren en geç iki yıl içinde başvuruda bulunma şartının daha sonra Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi ve yerine TBMM tarafından 06.08.2003 tarihli, 25191 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 4958 sayılı kanunun 56. maddesi ile yeni bir düzenleme yapılmıştı.SSK 29.03.2006 tarihli ve 8-32 no’lu ek genelge ile 25.04.2001 (dâhil) tarihinden önce yurda kesin dönüş yaptıkları halde, iki yıllık süre içerisinde yurtdışı hizmet borçlanması müracaatında bulunmayan sigortalılarla 05.08.2001 (dâhil) tarihinden önce ölenlerin hak sahiplerinin yurtdışı hizmet borçlanması taleplerinin reddi uygulamasından vazgeçerek, •22.05.1985 tarihinden önce yurda kesin dönüş yaptıkları halde 22.05.1987 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmediklerinden borçlanma talepleri kabul edilmeyenlerin,•22.05.1985 tarihinden sonra yurda kesin dönüş yaptıkları halde iki yıllık müracaat süresi içerisinde başvuruda bulunmadıklarından borçlanma talepleri reddedilenlerin,•22.05.1985 tarihinden sonra yurda kesin dönüş yapan ve iki yıllık müracaat süresi içerisinde borçlanma isteğinde bulunmayan sigortalıların hak sahiplerinin,•Yurtdışı hizmet borçlanması yapıp borcunu ödemeden ölen sigortalıların ölüm tarihinden itibaren iki yıl içerisinde müracaat etmeyen hak sahiplerinin,•SSK aleyhine açılan davalardan SSK lehine sonuçlananlar ile yargı süreci halen devam edenlerin, yeniden yazılı olarak borçlanma talebinde bulunmaları halinde, borçlanma taleplerinin kabul edilmesine karar verilmişti.  Sanırım siz de bu borçlanma engeli nedeniyle yurtdışı borçlanması yapamamış ve yurtdışı kısmî aylığı bağlatmak zorunda kalmıştınız. Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi uygulanarak, sizin gibi kısmî aylık bağlanan vatandaşlarımız da, kısmî aylıklarını tam aylığa çıkarmak için borçlanma yapabilirler. Ancak yurtdışı borçlanması yapmanız halinde yurtdışındaki ilk çalışma süreniz sigortalılık başlangıcı sayılmaz. Türkiye’deki ilk sigortalılık tarihiniz olan 14.09.1982 tarihi yurtdışı borçlanma süreniz kadar geriye götürülür. Yani 420 günlük yurtdışı borçlanmasıyla ilk sigortalılık tarihiniz 14.07.1981 tarihine geriler. Gereken 46 yaş ve 5 bin 75 günü sağladığınıza 25 yıllık sigortalılık süreniz de 14.07.2006 tarihinde tamam olduğuna göre kısmî aylığınızı tam aylığa çevirmek amacıyla SSK’ya başvurabilirsiniz. Okur Sorularına Kısa CevaplarBekir ÇAKIR/İSTANBUL – 20.04.1982 tarihinden başlayan Bağ-Kur sigortalılığı, Bağ-Kur’da 950 günlük, SSK kapsamında 1995-2008 yılları arasında geçmiş 3 bin 583 günlük primi olan 01.01.1956 doğumlu babanızın 1982 yılı öncesinde ifa ettiği 20 aylık askerlik süresini borçlanmış olması nedeniyle emekliliğini hak etmiş bulunuyor. Emeklilik dilekçesini istediği an SSK’ya verebilir. Hizmet birleştirmesi için size düşen SSK’da dolduracağınız başvuru formunda Bağ-Kur’lu süreleri bildirmektir. Gerisini SSK halledecektir.Fatma IŞIK – 25.07.1980 tarihinde ilk defa sigortalı olan 01.01.1964 doğumlu oğlunuz 802 gün banka sandığı, 239 gün askerlik borçlanması ve bin 924 gün SSK hizmetini 2005 Mayıs ayında başlamış olduğu SSK isteğe bağlı prim ödemeleriyle toplamda 5 bin güne tamamladığında SSK normal emeklisi olabilir.İsmail GENÇALP – 2001 Yılında SSK’dan emekli olduktan sonra SGDP ödeyerek çalışmış olduğunuz sürelerle ilgili emekli aylığınızda artma olması söz konusu olmaz. Ekim 2007 ayı öncesi emekli aylığını kestirerek bir süre çalıştıktan sonra işini kaybederek tekrar emekli aylığı bağlatanlarda 2000-2007 yılları arası büyüme hızı rakamlarından yararlanma yoluyla emekli aylıklarını daha yüksekten bağlatmaları söz konusuydu. Yapılan düzenlemeyle bunun da önüne geçildi. Siz emekli aylığınızı kestirmeyip Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalıştığınız için sizin zaten böyle bir imkân söz konusu değildi. İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI  Bağ-Kur’a Beş Yıldan Fazla Borçlu Olduğunuz Sürelerin Prim Borcundan Kurtulmanın Adımları08.05.1961 doğumluyum. 27.07.1978 tarihinde ilk kez sigortalı oldum. 1987 yılına kadar bin 185 gün SSK günüm oldu. 31.05.1990 – 06.11.1990 tarihleri arasında (5 ay 5 gün) Bağ-Kur sigortalısıydım. 1991 yılından 09.12.1995 tarihine kadar bin 668 günlük SSK sigortalılığım oldu. 10.12.1995 tarihinden 25.12.2003 tarihine kadar (8 yıl 5 ay 20 gün) Bağ-Kur sigortalısı oldum. 04.03.2004 tarihinden itibaren de tekrar SSK sigortalısı olarak bin 257 gün prim ödedim. İkinci Bağ-Kur sigortalılığıma ilişkin olarak ödemediğim primlerden SSK’dan emekliliğime yetecek kadar kısmını ödeyerek kalanını iptal ettirebilir miyim? Vehbi MUTLU/BURSA Sayın Okurum,Vermiş olduğunuz bilgilere göre SSK’dan normal emekliliğiniz için şu an tamam olmayan tek unsur 5 bin günlük prim. Bunu sağlamak için de gerekli olan prim miktarı 735 gündür. Bu 735 günün en az 3 gününü SSK’nın emeklilik şartlarına tabi olmak için üç gün daha çalışarak sağlayabilirsiniz. Kalan 732 günlük primi Bağ-Kur’a olan prim karşılığını ödemediğiniz süreden temin edebilirsiniz. 5458 sayılı Yasanın ve 2007/47 sayılı Genelgenin tanıdığı imkânla Bağ-Kur’a başvurarak beş yıl ve daha fazla süreye yayılan borcunuzdan 732 günlük kısmını ödeyebilir kalan kısmın emekli olmanıza engel olmasının da önüne geçmiş olursunuz. 2007/47 sayılı Genelgeden Yararlanmak İçin Nereye ve Nasıl Başvuracaksınız?2007/47 sayılı Genelge’den yararlanmak için Bağ-Kur İl Müdürlüklerine veya Şube Müdürlüklerine giderek ”Ek-1” adlı başvuru talep belgesi niteliğindeki formu doldurmanız gerekiyor. 1. YolBu formla birlikte Bağ-Kur’da size vergi, oda ve sicildeki güncel sigortalılık bilgilerinin öğrenilip doldurulması amacıyla bir sigortalılık belgesi verilecek. Başvuruda bulunan kişi olarak “Ek-1” belgesini ve sigortalılık belgesini doldurup Bağ-Kur’a verdikten sonra size iki alternatifli bir yol sunulacak. Bunlardan birincisi; beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin borcu oluşan sigortalılık sürelerinizin başvuru tarihinden itibaren üç aylık süre beklenilmeden hemen durdurulmasıdır. Bunun için size belgenin sağ üst köşesinde “Ek-2” yazan bir evrak verilecek ve bu evrak tarafınızdan imzalanırsa 60 ay ve üzerine ilişkin sigortalılık süresi hemen durdurulacak. Ya da başvuruda bulunan kişi olarak, size yetecek kadar hizmet elde etmek için hemen parasını yatırırsanız ve geri kalan sürelerden imtina etmek isterseniz yine “Ek-2” belgesi ile Kurum’a başvuruda bulunacak ve üç aylık tebligat süresi beklenilmeden işlemleriniz sonuçlandırılacak. 2.Yolİkinci yol ise; beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin borçlarınız bulunup da bu borçlarınızdan ve sigortalılık sürelerinizden imtina etmek isterseniz size başvuru tarihinizden başlayarak üç aylık sürenin verilmesini ve bunun sonucunda sigortalılığınızın dondurulmasını isterseniz “Ek-3” belgesini doldurmanız gerekecek. Ek-2 belgesi ile müracaat Ek-3 belgesi ile müracaata nazaran daha kısa sürede işlemlerin sonuçlandırılmasını sağlayacağını da belirtmeliyim.