Sözcü-İşçi-Çalışanlara Asgari Geçim İndirimi Başlıyor–46 yaş 9 aylık iken emekli olacak

7 Aralık 2007

ÇALIŞANLARA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ BAŞLIYOR


 


Çalışanlar için “Vergi İadesi” uygulaması yerine 01.01.2008 tarihinden itibaren “Asgari Geçim İndirimi” uygulaması geliyor.


Daha önceki vergi iadesi uygulamasında gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamalarının yıllık toplam tutarı esas alınırken yeni uygulamada ücretlinin aile durumu önem taşıyacak.


Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;


 


· Mükellefin kendisi için % 50’si


· Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u


· Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5’i


· Diğer çocuklar için % 5’i


olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutarın, ücretliler için gelir vergisi birinci gelir dilimine (halen %15) uygulanan oranla çarpılması sonucu bulunacak indirim tutarının 1/12’sinin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle bulunacak.


 


Çalışan ücretli eşler asgari geçim indiriminde belirtilmeyecek, keza onlar da kendi işyerlerinden %50 oranıyla Asgari Geçim İndiriminden faydalanacak.


Asgari geçim indiriminin aylık tutarı, ücretlinin aylık hesaplanan gelir vergisinden fazla olamayacak. Ücretlinin (istirahat gibi sebeplerden kaynaklanarak) eksik çalışması nedeniyle düşük gelir vergisi verdiği aylarda asgari geçim indiriminden o ay ödemiş olduğu gelir vergisi miktarı kadar yararlanacak.


Asgari Geçim İndirimi uygulamasında güncelleme sadece personelin aile durumunda meydana gelecek değişiklikler halinde uygulanacak,  ücretlinin gelir vergisi diliminin yükselmesi yahut asgari ücretin yıl içinde değişmesi asgari geçim indiriminde değişiklik gerektirmeyecek.


Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri yanında çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edecekler.


Aile Durumunda meydana gelen değişiklikler 1 ay içinde işverene bildirilecek ve “ücret geliri elde eden eş” aile bildiriminde beyan edilemeyecek. Emekli aylığı alan eşler dahi aile bildiriminde beyan edilebilecek.


Ücretlerini yıllık beyanname ile bildirmesi gereken ücretlilerde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmek suretiyle gerçekleştirilecek.


 


Ne kadar Asgari Geçim İndirimi Alacaksınız?


01.01.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında çalışan ücretli Ahmet Bey’in üç çocuğu vardır ve eşi ücretli bir çalışan değildir. Bu durumda Ahmet Bey’in’in kendisi için 50, çalışmayan eşi için 10 ilk iki çocuğu için 7,5+7,5=15 ve üçüncü çocuğu için 5 olmak üzere toplam asgari geçim indirimi oranı 50+10+15+5= 80’dir.


 


İlk adım         :12 x 585 = 7020 YTL (Ocak ayında geçerli asgari ücrete göre hesaplanmalıdır)


İkinci adım      : 7020 x %80 = 5616 YTL       


Üçüncü adım   : 5616 x %15 = 842,40 YTL


Dördüncü adım:  842,40 : 12 = 70,20 YTL


 


Yani Ahmet Bey aylık ücretine ilaveten Asgari Geçim İndirimi olarak her ay 70,20 YTL alacak


 


Okur sorularına cevaplar


46 yaş 9 aylık iken emekli olacak


Bir yakınımın emeklilik ile ilgili sorusuna cevap verebilirseniz sevinirim. Doğum tarihi, 24.11.1965, işe başlama tarihi 06.12.1983 ve öğretmen olarak görev yapmakta iken askerliğini subay olarak yaptı. O dönemde kesenekleri emekli sandığına ödendi yani hiç boşluğu yok. Ne zaman emekli olur? Türkan Yentur-İst.


 


Hanımefendi, yakınınız askerliğini yaptığına göre erkek olmalı. 06.12.1983 işe başlamalı bir öğretmen 25 tam yılı tamamlamak şartıyla 48 yaşından sonra emekli olur. Ancak, askerliği yedek subay olarak yaptı dediğinize göre en az bir yıl yedeksubaylık yapmış olmalı ve bu süresi için 3 ay fiili hizmet zammı almıştır. İşte bu doğruysa ve 3 aylık yedeksubaylık okulu devresini borçlanıp öderse, bu kere emeklilik yaşı 46 yaş 9 ay olacaktır. Sonuç olarak beyefendi, 24.08.2012 günü yaşını tamamladığında emekli olur.