Sözcü-İşçi-Reforma göre sigortalının malül çocuğu evlenmek için malül olmayı bekleyecek

8 Aralık 2007

REFORMA GÖRE SİGORTALININ MALÛL ÇOCUĞU EVLENMEK İÇİN YETİM OLMAYI BEKLEYECEK!


 


SSK’dan Yetim Aylığını Kimler Alabiliyor?


Şu anda SSK sigortalısının (veya emeklisinin) yetim kız çocuğu çalışmıyorsa, evli değilse, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almıyorsa ana veya babasından dolayı yetim aylığı alabiliyor.


SSK sigortalısının erkek çocukları 18 yaşına kadar, orta öğrenimde (lise) okuyorsa 20 yaşına kadar, yükseköğrenimdeyse 25 yaşına kadar alabiliyor. Kız veya erkek olsun çalışamayacak kadar malûlse bu hali devam ettiği sürece yetim aylığı alabiliyor.


 


Bağ-kur’dan Yetim Aylığını Kimler Alabiliyor?


Halen Bağ-Kur sigortalısının (veya emeklisinin) yetim kız çocuğu, evli değilse, çalışmıyorsa ve emekli değilse ana-babasından yetim aylığı alabiliyor.


Bağ-Kur sigortalısının (veya emeklisinin) yetim erkek çocukları 18 yaşına kadar, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşına, yükseköğrenim görüyorsa 25 yaşına kadar, çalışamayacak kadar malûlse malûliyetleri devam ettiği sürece yetim aylığı alabilmekteler.


 


Emekli Sandığı’ndan Yetim Aylığını Kimler Alabiliyor?


Mevcut durumda, T.C. Emekli Sandığı iştirakçisinin (memurun, memur emeklisinin) kız çocuğu, evli değilse, T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi veya emeklisi değil ise ana-babasından yetim aylığı alabiliyor. T.C. Emekli Sandığı yetiminin memuriyet dışındaki çalışmaları yetim aylığı almasına engel olmuyor.


Ölen memur ya da memur emeklisinin yetim erkek çocuğu okumuyorlarsa 18 yaşını, ortaöğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yükseköğrenim görüyorsa 25 yaşını dolduruncaya kadar yetim aylığı alabiliyor. Memurun ana-abası da muhtaç iseler eş ve çocuklardan artan hisse kalıp kalmadığına bakılmaksızın yetim aylığı alabiliyorlar.


 


5510 Sayılı Reform Kanunundan Sonra Yetim Aylığını Kimler Alabilecek?


Reform Kanununun yürürlüğe gireceği 2008 yılından itibaren ölen sigortalılar için bağlanacak aylık;


Yurtiçinde sigortalılık kapsamında veya yabancı bir ülkede çalışmaması, kendi sigortalılığından dolayı aylık veya geliri olmaması, evli olmaması şartlarını sağlaması halinde;


 Erkek çocuklarına okumuyorsa 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görüyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını dolduruncaya kadar;


 Kız çocukları evli olmadıkları sürece,       


 Yetim aylığı alabilecekler.


 Kız veya erkek olsun çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olanlar alabilecekler.


 


Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde, ölen sigortalının ana babasına aylık bağlanabilmesi için ana babanın çalışmaması ve gelir ve aylık bağlanmamış olması şartlarını sağlaması yetmeyecek. Asgari ücretin net tutarından daha az geliri olması da aranacak.


5510 sayılı Reform Kanunu sigortalının malûl çocukları kız veya erkek olsun evlenmeleri halinde yaşları ne olursa olsun “bakmakla yükümlü olunan kişi” kapsamından çıkartılarak sosyal güvenlik şemsiyesi dışına itiyor. Çalışan sigortalının malul çocuğu, evlenmesi durumunda bakmakla yükümlü olunma kapsamından çıkarak sağlık yardımı alma hakkını yitirirken, sigortalı ana ve/veya babası öldüğünde yetim aylığı alabiliyor. Zira yaşı ne olursa olsun evlenen malûl çocuk aldığı yetim aylığından dolayı “Genel Sağlık sigortalısı” sayılıp sağlık şemsiyesi altına alınıyor.


 


OKUR SORULARINA CEVAPLAR:


 


Memuriyetten ikramiye alamayacaksınız


Nereye başvurduysam bir sonuç alamadım. Sizin ilgilendiğinizi duyunca çok sevindim. Sizi ve gazetenizi tebrik ederim. Ben 08.09.1961 doğumluyum. 1982-1984 arasında 20 ay askerlik yaptım. 01.11.1984 günü memur olarak işe başladım. 11 yıl, 11 ay 15 gün çalıştıktan sonra istifa ettim. 1998 yılında SSK’lı olarak işe başladım 23 ay, 12 gün çalışıp ayrıldım. 01.11.2004 gününde yeniden SSK’lı oldum ve halen aralıksız çalışıyorum. Askerlik süremi SSK’ya borçlandım, hizmetlerimi birleştirdim. Ne zaman emekli olurum? Emekli sandığındaki kıdem tazminatlarımı alabilir miyim? Ortalama ne kadar aylık alırım? Emekli sandığından birikmiş veya kesintilerimi almak için nereye başvurmam gerekir? Her şey sizinle ve Gözcü ile olsun. N. GÜRKAN-Manisa


 


Sayın okurum, verdiğiniz bilgilere göre askerlik borçlanmasıyla başlangıcınız 01.03.1983 olmuş olup bu başlangıçla 47 yaşında yani 08.09.2008 günü SSK’dan emekli olacaksınız. Zira, anlattıklarınızdan memuriyetten sonra SSK’ya en az 1260 gün prim ödemiş görünüyorsunuz. SSK’dan emekli olunca T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na tabi geçen süreniz için ikramiye veya kıdem tazminatı alamazsınız. Emekli Sandığı’ndan kesinti veya birikmiş almak diye bir şey de sizin için yok. Emekli aylığı hesaplaması için ise 1990 yılı ve sonrası kazanç ve gün sayılarınızın bilinmesi gerekir.