Sözcü-İşveren “Asgari Geçim İndirimi”ne ait bordro düzenleyecek

7 Aralık 2007

İşveren “Asgari Geçim İndirimi”ne ait bordro düzenleyecek


Asgari Geçim İndirimi 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe giriyor.  Artık çalışanlar fiş vererek değil, aile bildirimi yaparak matrah belirleyecek. İşverenler de ücret yanında vergi ve beyan boyutu bulunan yeni bir uygulamaya daha başlamış olacaklar.


 


Muhtasar beyanname veren veya vermeyen tüm işverenlerce her yılın Ocak ayında asgari geçim indirimine ait bordro düzenlenerek, bu bordroda çalıştırılan ücretliler için o anki bilgilere göre hesaplanmış asgari geçim indirimi tutarları gösterilecek


 


Mevcut bilgilere göre hesaplanan yıllık asgari geçim indirimi tutarının her aya isabet eden kısmı, ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecek.


 


Ücretliye yansıtılacak tutar ücret ödemesinin yapıldığı dönemde ücret bordrosunda “Asgari Geçim İndirimi” satırı açılacak. “Asgari Geçim İndirimi” satırında gösterilecek ve ilgili aya ilişkin verilmesi gereken muhtasar beyannamede tevkif suretiyle kesilen vergiler toplamından mahsup edildikten sonra kalan tevkifat tutarı ödenecek.


 


Mahsup edilecek asgari geçim indirimi, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla iade uygulanamayacak.


 


Ücretlilere ödenmeyen asgari geçim indirimi tutarları muhtasar beyanname üzerinde mahsup edilmeyecek.


 


Muhtasar beyanname üçer aylık dönemler halinde bile verilse asgari geçim indirimi tutarıları her ay ücret ödemesi sırasında ücretliye peşin olarak ödenecek. Örneğin, Nisan-Mayıs-Haziran dönemine ilişkin asgari geçim indirimi tutarı,  Temmuz ayında verilecek muhtasar beyannamede mahsup edilecektir.


 


Asgari Geçim İndiriminde;  • Esas asgari ücret Ocak ayındaki asgari ücret olacak. Temmuz ayında açıklanan asgari ücret dikkate alınmayacak.

  • Muhtasar beyanname veren veya vermeyen tüm işverenlerce her yılın Ocak ayında düzenlenecek bordroda çalıştırılan ücretlilerin asgari geçim indirimi tutarları gösterilecek

  • Esas gelir vergisi oranı ilk dilim olan %15 olacak.

  • Kısmi Çalışmalarda ücret ve gelir vergisi kıst hesaplanırken asgari geçim indirimi kıst yapılmayacak. Ancak o ayki ödenen gelir vergisinden fazla asgari geçim indirimi uygulanmayacak.

  • Sakatlık indiriminden yararlan ücretlilerin gelir vergisi genellikle düşük olduğundan bunlarda asgari geçim indiriminin mahsup edilecek gelir vergisinden yüksek olmamasına dikkat edilecek.

  • Yıl içinde işe başlayan ücretliler de başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlandırılacaklar.

 


 


Örnek:


Eşiyle beraber aynı işyerinde çalışan okul çağında dört çocuk babası ücretli Mehmet Bey asgari geçim indirimi olarak Ocak ayında;


585 x 12 = 7020 YTL


7020 x %75 = 5265 YTL


5265 x %15 = 789,75 YTL


789,75 / 12 = 65,81 YTL


 


 Ocak ayı için, asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecek.


 


– 2008 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti                                                                         :   1000 YTL


– 2008 yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı                                                               :      850 YTL


– 2008 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi                               :     127,50 YTL


– 2008 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı                :     70,20 YTL


– 2008 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi                                              :       57,30 YTL’dir.


 


Buna göre, işveren ücretliye mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı kadar yani 70,20 YTL daha fazla ödeme yapacak. Bu durumda Mehmet Bey o ay 776,05 YTL ücret ile beraber 65,81 YTL asgari geçim indirimi de alacak.


 


Mehmet Bey’in eşi Ayşe Hanım ise;


585 x 12 = 7020 YTL


7020 x %50= 3510 YTL


3510 x %15 = 526,5 YTL


526,5 / 12 = 43,88 YTL


Asgari geçim indiriminden yararlanacak.


 


Asgari ücret ile çalışan Ayşe Hanım da Ocak ayında


 


– 2008 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti                                                                      :   585 YTL


– 2008 yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı                                                          :      497,25 YTL


– 2008 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi                            :     74,59 YTL


– 2008 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı            :     43,88 YTL


– 2008 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi                                              :       30,71 YTL’dir.