Sözcü-İşveren-Sosyal Güvenlik Destek Primi Kimler İçindir?

10 Aralık 2007

Sosyal Güvenlik Destek Primi Kimler İçindir?


 


Emekli Çalışmasında Tercih Hakkı


Deneyimlerinden yararlanılmak istenen sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmuş işçiler çalışmaya başladıklarında aylıkları bakımından iki tercihte bulunmak zorunda bulunuyor.


Bunlardan biri emekli aylıklarını çalışmaya başladıkları tarihte kestirerek normal çalışanlar gibi tüm sigorta kollarından prim ödemeleri. Bu şekilde çalışanlar işten tekrar ayrıldıklarında emeklilik sonrası çalışmaları da gerek gün ve gerek kazanç bakımından tekrar bağlanacak aylığı etkiliyor.


Diğer yol ise aylıklarını kestirmeden çalışarak alacağı ücretin yanında emekli aylığını da almak. Ancak bu defa çalışan için işe alındıkları tarihten itibaren prime esas kazançları üzerinden %30 sosyal güvenlik destek primi ödeniyor. Bunun %7,5‘u işçiden, %22,5 ‘u işverenden kesiliyor.


 


Kamu Kurumlarında Tercih Hakkı Yok


Kamu kurumları 5335 sayılı Yasa gereği emeklileri (üst düzey memur istisnaları dışında)  sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalıştıramıyorlar. Yani emekli çalışan kamu kurumunda çalışmaya başlayacaksa emekli aylığını kestirmek zorunda.


 


Emekli İşçi Fikir Değiştirebiliyor


Emekli aylığı almakta iken yeniden çalışmaya başlayarak sosyal güvenlik destek primi ödeyenler aylıklarının kesilmesini ve kendilerine tüm sigorta kollarından prime tabi olmayı talep edebiliyorlar. Aynı şekilde aylıklarını kestirerek normal prim ödeyip çalışanlar da emekli aylıklarını bağlatıp SGDP ödeyerek çalışmayı tercih edebiliyorlar. Sigorta Kolu Tercih Bildirimi’nde durumlarına uygun (c) ve (d) seçeneklerinden birini işaretleyerek tercihlerini SGK’ya bildirmeleri gerekiyor.


 


Geçersiz Fesihte de SGDP Var


Aylığını kestirmeden çalışırken geçersiz sebeple iş akdi feshedilen işçinin mahkeme kararıyla hakkettiği dört aya kadar boşta geçen zamanlarına ilişkin alacağı ücretten de SGDP kesilmesi gerekiyor. Ancak alacağı tazminattan kesilmemesi gerekiyor.


 


Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışanlara İlgili Bildirim ve İlan Zorunlu


Normal çalışanlar gibi SGDP’ye tabi tutulan emekli sigortalılar için de İşe Giriş Bildirgesi verilmesi zorunlu. Ancak aynı işyerinde SGDP ödeyerek emekli aylığıyla beraber çalışırken, aylığını kestirip normal çalışanlar gibi prim ödemeye başlayanlarla, aylığını kestirip çalışırken, sonradan aylığını tekrar bağlatarak SGDP ödeyerek aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerle ilgili “İşe Giriş Bildirgesi” verilmesi gerekmiyor.


 


Çalışan emekli işçilere ilişkin “Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosunun” yasal süresi içinde SGK’ya verilmemesinin saptanması veya bu bordronun işyerine asılarak ilan edilmediğinin tespiti halinde Asgari Ücretin iki katı (1170 YTL) ceza uygulanıyor.