Yurtdışı Borçlanması İle Bağlanan Emekli Aylıklarına Mini-Job Engelinde Geri Adım Geldi

29 Haziran 2020

Yurtdışı borçlanması ile emekli olanların tabi olduğu önemli bir yasak var.

3201 sayılı Yasadaki “Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir.” Hükmünden doğan bu yasak çalışmanın nasıl olduğuna bakılmadan uygulanıyordu.

Yurtdışında çalışan emekliden dolayı devletin destek primi  alamamasından kaynaklandığı düşünülen bu genel yasaklayıcı hükmün 2012 yılından bu yana ayda 400 Euro’dan düşük kısa süreli çalışmalara uygulanmaya başlanması bu alandaki şikayetleri artırmıştı. Zira bu durum haksız ve geniş mağduriyetlere neden oluyordu.

Yurtdışı borçlanmasıyla emekliliği düzenleyen 3201 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine 26.06.2020 tarihinden itibaren ve 7247 sayılı Kanunla eklenen;

“Yurt dışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları bu madde kapsamında değerlendirilmez ve kesilmez. Bu maddede geçen kısa süreli çalışmaya tabi işler yönetmelik ile belirlenir.” biçimindeki hükümle minijob çalışmaların emekli aylıklarına etkisi yeniden düzenlendi.

Yurtdışı borçlanmasıyla elde dildiği gerekçesiyle yurtdışında çalışmanın kesilmesine neden olduğu aylıklarda kısa süreli çalışmalar daha önce engel olmuyordu:

Ancak 2010/91 sayılı Genelge ile de tanınan istisnaya göre sigortadan muaf cüzi çalışmaların (Sigortaya tabi olmayan 400 Euro’dan daha düşük değerli “Mini-job” çalışmaların) Türkiye’de yurtdışı borçlanması ile bağlanan aylıklara engel olma niteliğinin olmadığı vurgulanmıştı. Bu nedenle de yurtdışı borçlanması sonucu bağlanan aylıklar yurtdışında mini-job çalışmalar gerekçe gösterilerek kesilmiyordu.

Sigortadan muaf cüzi çalışmalar yurtdışında (Tatil ücreti, ikramiye, fazla mesai ücreti dâhil toplam) aylık 400 Euro’dan yıllık 4800 Euro’dan daha düşük gelir getiren ve genelde evlerde belli bir takım aktivitelerde geçerli olan vergiden muaf (Yemek, ütü, temizlik, alışveriş, bahçe işleri, çocuk, yaşlı veya hasta bakımı v.b.) çalışmalar oluyor. Halen sadece Almanya’da 7,3 milyon kişinin mini job statüsünde çalıştığı ifade ediliyor.

SGK’nın 2012/24 sayılı Genelgesi ile getirdiği uygulamaya göre “Mini-job” denilen yurtdışında sigortadan muaf cüzi çalışmalar da yurtdışı borçlanması ile emekli olmaya engel sayılmaya başlanmıştı.

Almanca ifadesiyle “Geringfügige Versicherungsfreie Beschäftigung” da denilen bu tür sigortadan muaf çalışmaların Türkiye’den bağlanan aylığa engel olmayacağına dair yürürlüğe giren 7247 sayılı Yasa mevcut haliyle henüz bir anlam ifade etmeyecek.

Zira uygulama için yasada da belirtildiği gibi önemli ayrıntılara yer verecek olan Yönetmeliğin çıkması beklenecek.

Biz de Yönetmelik çıkar çıkmaz değerlendirmemizi yine buradan yapmak istiyoruz.

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282

[email protected]

[email protected]